Особа

Списак предмета које наставник предаје

Uža naučna oblast

Hemija

Oblast istraživanja

Organska hemija. Hemija životne sredineSinteza i karakterizacija polisiloksana.Detekcija i određivanje naftnog zagađivača u životnoj sredini.Simulirane biodegradacije naftnog i organskih zagađivača u laboratorijskim uslovima.Biodegradacija naftnog zagađivača i bioremedijacija zemljišta i voda.Sekvencijalna ekstrakcija i određivanje metala u sedimentima i zemljištima.Razvoj metoda za detekciju i određivanje vodorastvornih polimera u životnoj sredini.Razvoj metoda za katalizovanu, mikrotalasnu i fotodegradaciju organskih supstanci (zagađivača) u životnoj sredini i metoda za određivanje proizvoda degradacije.Izolovanje i karakterizacija ulja iz semenki grožđa.Metode za određivanje aromatičnih supstanci (aroma) u hrani (GC i GC-MS) biljnog i animalnog porekla.

Reprezentativne reference

1. Ilić, M., Antić, M., Antić, V., Schwarzbauer, J., Vrvić, M., Jovančićević, B. (2009): Investigation of bioremediation potential of zymogenous bacteria and fungi for crude oil degradation. Environmental Chemistry Letters, Article in Press. DOI: 10.1007/s10211-009-0257-3

 

2. Antić, V., Vučković, M., Antić, M., Govedarica, M., Djonlagić, J. (2009): Copolymers based on poly(butylene terephthalate) and poly(caprolactone)-b-poly(dimethylsiloxane)-b-poly(caprolactone). Accepted for publication in Polymer International

 

3. Ghariani, R.A., Gržetić, I., Antić, M., Mandić, S.N. (2009): Distribution and availability of potentially toxic metals in soil in central area of Belgrade (Serbia). Environmental Chemistry Letters, Article in Press. DOI: 10.1007/s10311-009-0215-0.

 

4. Antić, V.V., Vučković, M.V., Dojčinović, B.P., Antić, M.P., Barać, M.B., Govedarica, M.N. (2008): About the mode of incorporation of silanol-terminated polysiloxanes into butylene terephthalate-b-dimethylsiloxane copolymers. Reactive and Functional Polymers 68:851-860.

 

5. Jovančićević, B., Antić, M., Pavlović, I., Vrvić, M., Beškoski, V., Kronimus, A., Schwarzbauer, J. (2008): Transformation of petroleum saturated hydrocarbons during soil bioremediation experiments. Water, Air, and Soil Pollution 90:299-307.

 

6. Jovančićević, B., Antić, M., Vrvić, M., Ilić, M., Novaković, M., Saheed, R.M., Schwarzbauer, J. (2008): Transformation of petroleum pollutant during soil bioremediation experiments. Journal of the Serbian Chemical Society 73(5):577-583.

 

7. Antić, V.V., Antić, M.P., Govedarica, M.N., Dvornić, P.R. (2007): Kinetic and Mechanism of the Formation of Poly(1,1,3,3-tetramethyldisiloxanyl)ethylene and Poly(methyldecylsiloxane) by Hydrosilylation. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 45:2246-2258.

 

8. Antić, V.V., Antić, M.P., Govedarica, M.N., Dvornić, P.R. (2007): Kinetics of the Formation of Poly(methyldecylsiloxane) by Hydrosilylation of Poly(methylhydrosiloxane) and 1-Decene. Materials Science Forum 555:485-490.

 

9. Antić, M.P., Jovančićević, B.S., Ilić, M., Vrvić, M.M., Schwarzbauer, J. (2006): Petroleum Pollutant Degradation by Surface Water Microorganisms. Environmental Science & Pollution Research 13:320-327.

 

10. Jovančićević, B.S., Antić, M.P., Šolević, T.M., Vrvić, M.V., Kronimus, A., Schwarzbauer, J. (2005): Investigation of Interactions Betwen Surface Water and Petroleum–type Pollutants. Environmental Science & Pollution Research 12:205-212.

 

Tekući projekti

2006-2010: Geohemijska ispitivanja u funkciji pronalaženja novih ležišta fosilnih goriva i zaštite životne sredine. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

Stručna usavršavanja

01.10.2007 - 31.03.2008: Postdoktorsko usavršavanje, Laboratory for Organic-geochemical analysis of the Institute of Geology and Geochemistry of Petroleum and Coal, RWTH Aachen University, Germany 01.02.2009 - 01.03.2009: Studijski boravak, La Sapienza University, Rome, Italy. Stipendija Evropske komisije u okviru projekta Erasmus Mundus "Basileus".15.11.2009 - 15.02.2010: Postdoktorsko usavršavanje, Laboratory for Organic-geochemical analysis of the Institute of Geology and Geochemistry of Petroleum and Coal, RWTH Aachen University, Germany. Stipendija za mlade istraživače postdoktorante radi usavršavanja u prestižnim naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu, koju dodeljuje Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Drugi relevantni podaci

Dr Mališa Antić objavio je 12 radova u časopisima sa SCI liste, 1 rad u časopisu nacionalnog značaja i više od 30 radova na međunarodnim i domaćim skupovima štampanih u celini ili u obliku proširenih izvoda. Koautor je dva nova tehnička rešenja i jednog novog proizvoda, korisnik ″Prva iskra″- Barič. Takođe, koautor je jedne zbirke zadataka i jednog praktikuma iz hemije za studente Poljoprivrednog fakulteta. Učestvovao je u realizaciji 8 projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj. Koristio je stipendiju Evropske komisije u okviru projekta Erasmus Mundus "Basileus" i stipendiju za mlade istraživače postdoktorante radi usavršavanja u prestižnim naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu od Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Bio je član komisija za ocenu i odbranu jedne doktorske disertacije i dve magistarske teze na Hemijskom fakultetu u Beogradu. Član je komisija za ocenu i odbranu tri doktorske disertacije na Poljoprivrednom fakultetu, dve doktorske disertacije i jedne magistarske teze na Hemijskom fakultetu.