Особа

Списак предмета које наставник предаје

Uža naučna oblast

Hemija

Oblast istraživanja

Primarna istraživanja su vezana za sintezu, karakterizaciju i antitumorsku aktivnost kompleksa zlata(III), platine(II/IV) i paladijuma(II) sa bidentatnim ligandima etilendiaminskog tipa, kao i jedinjenja kalaja(IV) i titana(IV) sa raznim karboksilatnim ligandima.
Interakcija sintetisanih kompleksa sa biološki relevantnim molekulima (askorbinska kiselina, serum albumin, DNK) kao i ispitivanje mehanizma izumiranja ćelija.
Drugi deo istraživanja odnosi se na Hemiju voda i Hemiju hrane.

Reprezentativne reference

1. N. Pantelić, B.B. Zmejkovski, B. Kolundžija, M. Đorđić Crnogorac, J.M. Vujić, B. Dojčinović, S.R. Trifunović, T.P. Stanojković, T.J. Sabo, G.N. Kaluđerović. In vitro antitumor activity, metal uptake and reactivity with ascorbic acid and BSA of some gold(III) complexes with N,N’-ethylenediamine bidentate ester ligands, J. Inorg. Biochem. 172 (2017) 55−66. Chemistry, Inorganic & Nuclear 10/46 IF (2016) 3.348

2. B.B. Zmejkovski, N. Pantelić, L. Filipović, S. Aranđelović, S. Radulović, T.J. Sabo, G.N. Kaluđerović, In vitro anticancer evaluation of platinum(II/IV) complexes with diisoamyl ester of (S,S)-ethylenediamine-N,N’-di-2-propanoic acid, Anti-cancer agent Me. 16 (2017) doi: 10.2174/1871520616666161207155634 Chemistry, Medicinal 27/59 IF (2015) 2.722

3. N. Pantelić, B.B. Zmejkovski, D.D. Marković, J.M. Vujić, T.P. Stanojković, T.J. Sabo, G.N. Kaluđerović, Synthesis, characterization, and cytotoxicity of a novel gold(III) complex with O,O’-diethyl ester of ethylenediamine-N,N’-di-2-(4-methyl)pentanoic acid, Metals 6 (2016) 226 doi:10.3390/met6090226 Materials Science, Multidisciplinary 145/271 IF (2015) 1.574

4. A.Ž. Kostić, N.Đ. Pantelić, L.M. Kaluđerović, J.P. Janoš, B.P. Dojčinović, J.B. Popović-Đorđović, Physicochemical properties of waters in Southern Banat (Serbia); Potential leaching of some trace elements from ground and human health risk, Expo. Health 8(2) (2016) 227−238. Water Resources 32/85 IF (2015) 1.692

5. N. Pantelić, D.M. Stanković, B.B. Zmejkovski, G.N. Kaluđerović, T.J. Sabo, Electrochemical properties of some gold(III) complexes with (S,S)-R2edda-type ligands, Int. J. Electrochem. Sci. 11 (2016) 1162−1171. Electrochemistry 20/27 IF (2015) 1.692

6. N. Pantelić, T. Stanojković, B.B. Zmejkovski, T.J. Sabo, G.N. Kaluđerović, In vitro activity of gold(III) complexes with some esters of (S,S)-ethylenediamine-N,N’-di-2-propanoic acid, Eur. J. Med. Chem. 90 (2015) 766−774. Chemical. Medicinal 6/59 IF (2015) 3.902

7. N. Kaluđerović, N. Pantelić, T. Eichorn, M. Bette, C. Wagner, B.B. Zmejkovski, H. Schmidt, Platinum(II) complexes with R2edda ligands (R = Me, Et, n-Pr; edda = ethylenediamine-N,N'-diacetate): Synthesis and characterization, Polyhedron, 80 (2014) 53−59. Chemistry, Inorganic & Nuclear 19/45 IF (2014) 2.011

8. B. Zmejkovski, A. Savić, J. Poljarević, N. Pantelić, S. Arandjelović, S. Radulvić, S. Grgurić-Šipka, G.N. Kaluđerović, T.J. Sabo, Synthesis, characterization and in vitro antitumor activity of new palladium(II) complexes with (S,S)-R2edda-type esters, Polyhedron, 80 (2014) 106−111. Chemistry, Inorganic & Nuclear 19/45 IF (2014) 2.011

9. N. Pantelić, B.B. Zmejkovski, T.P. Stanojković, V.V. Jeftić, G.P. Radić, S.R. Trifunović, G.N. Kaluđerović, T.J. Sabo, Synthesis and high in vitro cytotoxicity of some (S,S)-ethylenediamine-N,N’-di-2-propanoate dihydrochloride esters, J. Serb. Chem. Soc., 79 (2014) 649−658. Chemistry, Multidisciplinary 114/157 IF (2014) 0.871

10. N. Pantelić, B.B. Zmejkovski, J. Trifunović-Macedoljan, A. Savić, D. Stanković, A. Damjanović, Z. Juranić, G.N. Kalađerović, T.J. Sabo, Gold(III) complexes with esters of cyclohexyl-functionalized ethylenediamine-N,N’-diacetate, J. Inorg. Biochem. 128 (2013) 146−153. Chemistry, Inorganic & Nuclear 8/45 IF (2013) 3.274

Projekti

2010 - Sinteza, karakterizacija i aktivnost organskih i koordinacionih jedinjenja i njihova primena u (bio)nanotehnologiji (142010)

2011-2019: Racionalni dizajn i sinteza biološki aktivnih i koordinacionih jedinjenja i funkcionalnih materijala, relevantnih u (bio)nanotehnologiji (172035);

2011-2019: Litijum-jon baterije i gorivne ćelije – istraživanje i razvoj (45014)

2018-2019: Novel smart nanomaterials for imaging and drug delivery (DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst)

2019-2020: Evaluation of anticancer potential of (ansa)-titanocene(IV) and triphenyltin(IV) compounds containing oxaprozin derivatives (DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst) - Rukovodilac projekta.

Stručna usavršavanja

Januar – Jun 2018: Leibniz Institute of Plant Biochemistry (Department of Bioorganic Chemistry), Halle, Nemačka kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Septembar 2018: University of Applied Sciences Merseburg, Nemacka (DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst).

26.08.2019. – 17.09.2019: University of Applied Sciences Merseburg, Nemačka (DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst).

Drugi relevantni podaci

Dr Nebojša Pantelić je objavio 16 naučnih radova u međunarodnim časopisima sa SCI liste. Pored toga učestvovao je na skupovima međunarodnog i nacionalnog značaja i ima ukupno 40 saopštenja sa ovih skupova. Učestvovao je u realizaciji 3 nacionalna i 2 međunarodna projekta (rukovodilac je tekućeg DAAD projekta). Takođe, angažovan je kao rencenzet u časopisima: Journal of Inorganic Biochemistry (M21); Arabian Journal of Chemistry (M21); Applied Organometallic Chemistry (M21); Future Medicinal Chemistry (M21); ChemMedChem (M22); Inorganica Chimica Acta (M22); Journal of Coordination Chemistry (M22); New Journal of Chemistry (M22); Journal of Molecular Structure (M23); International Journal of Chemical Kinetics (M23); Monatshefte fur Chemie (M23); Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia (M23); Journal of the Serbian Chemical Society (M23); Journal of Toxicology and Risk Assessment; World Journal of Applied Chemistry. Dr Nebojša Pantelić obavio je postodoktorsko usavršavanje na Leibniz Institute of Plant Biochemistry (Department of Bioorganic Chemistry), Halle, Nemačka kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Koautor je Praktikuma iz hemije prirodnih proizvoda za studente Prehrambene tehnologije Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, kao i pomoćnog materijala Praktični deo iz predmeta Hemijska analiza vode za studente na specijalističkim studijama Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Član je Srpskog hemijskog društva, Srpskog kristalografskog društva i Prehrambenih tehnologa Srbije.