Особа

Списак предмета које наставник предаје

Ужа научна област

Наука о врењу

Репрезентативне референце

1. Leskosek-Cukalovic, S. Despotovic, N. Lakic, M. Niksic, V. Nedovic, V. Tesevic (2010): Ganoderma lucidum — Medical mushroom as a raw material for beer with enhanced functional properties, Food Research International 43, 2262–2269 (M21=8)

 

2. Ida Leskosek-Cukalovic, Sasa Despotovic, Viktor Nedovic, Nada Lakic and Miomir Niksic (2010): New Type of Beer – Beer with Improved Functionality and Defined Pharmacodynamic Properties, Food Technol. Biotechnol. 48 (3) 384-391 (M22=5)

 

3. Veljovic M,Djordjevic R,Leskosek-Cukalovic I,Lakic N,Despotovic S, Pecic S, Nedovic V; The Possibility of Producing a Special Type of Beer Made from Wort with the Addition of Grape Must, JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING, (2010), vol. 116 br. 4, str. 440-444 (M22=5)

 

4. Despotović S., Leskošek-Čukalović, I., Klaus, A., Nedović V., Nikičević N., Nikšić, M., 2007., Effects of Ganoderma lucidum and Other Herbal Extracts on Beer Sensorial Evaluation, Uticaj gljive Ganoderma lucidum i drugih biljnih ekstrakata na senzorne karakteristike piva, International Journal of Medical Mushroom, Vol 9, No 3-4,224-(M23=3)

 

5. Despotović, S., Leskošek-Čukalović I., Klaus, A., Nedović, V., Nikičević, N., Nikšić, M., (2006.), Uticaj gljive Ganoderma lucidum (Curt.:Fr.) na senzorna svojstva piva, Hrana i ishrana, 47, 14-17. (M51)

 

 

Текући пројекти

III 46001 Развој и примена нових и традиционалних технологија у производњи конкурентних прехрамбених производа са додатом вредношћу за европско и светско тржиште - створимо богатство из богатства Србијe

 

TP 31020 Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним