Особа

Списак предмета које наставник предаје

Uža naučna oblast

Fizika

Oblast istraživanja

Nauka o materijalima

Reprezentativne reference

1. Pavlovic V.P., Vujancevic J.D.,  Maskovic P.Z.,  Cirkovic J., Papan J.,  Kosanovic D.,  Dramicanin M.D.,  Petrovic P.B.,  Vlahovic B., Pavlovic V.B.,  (2019) Structure and enhanced antimicrobial activity of mechanically activated nano TiO2 Journal of the American Ceramic Society, Volume102, Issue12: 7735-7745

2. Filipovic S.,  Obradovic N.N.,  Markovic S.B.,  Mitric M.N., Balac I., Djordjevic A., Pavlovic V.B.,  (2019),  The effect of ball milling on properties of sintered manganese-doped alumina Advanced Powder Technology, vol. 30 No 11:  2533-2540

3. J. Rusmirović,  M. Rančić, V. Pavlović, V. Rakić, S. Stevanović , J. Djonlagić, A. Marinković, (2018), Cross-linkable modified nanocellulose/polyester resin based composites: Effect of unsaturated fatty acid nanocellulose modification on material performances, Macromolecular Materials and Engineering, 303: 1700648

4. P. B. Petrovic, V. B. Pavlovic, B. Vlahovic, V. Mijailovic, (2018) A high-sensitive current-mode pressure/force detector based on piezoelectric polymer PVDF, Sensors and Actuators: A, 276: 165–175

5. Markovic Z.,  Matijasevic D., Pavlovic V.B.,  Jovanovic S.P.,  Holclajtner-Antunovic I.D.,  Spitalsky Z.,  Micusik M.,  Dramicanin M.,  Milivojevic D.,  Niksic M.P.,  Todorovic-Markovic B.M.,  (2017), Antibacterial potential of electrochemically exfoliated graphene sheets Journal of Colloid and Interface Science, vol. 500: 30-43

6. Malagurski I.S.,  Levic S.M.,  Pantic M.D.,  Matijasevic D.M.,  Mitric M.N.,  Pavlovic V.,  Dimitrijevic-Brankovic S.I.,  S(2017), Synthesis and antimicrobial properties of Zn-mineralized alginate nanocomposites Carbohydrate Polymers ,  vol. 165: 313-321

7. Markovic Z. Budimir M.,  Kepic D.P.,  Holclajtner-Antunovic I.D.,  Marinovic-Cincovic M.T., Dramicanin M.D.,  Spasojevic V.,  Perusko D.B.,  Spitalsky Z.,  Micusik M.,  Pavlovic V. B.,  Todorovic-Markovic B.M.,   (2016) Semi-transparent, conductive thin films of electrochemical exfoliated graphene  RSC Advances , vol. 6 45: 39275-39283

8. Bjelajac A.Z.,  Petrovic R.D.,  Socol G.M.,  Enculescu M.,  Grurriezescu V., Pavlovic V.B.,  Janackovic Dj.T.,   (2016),  CdS quantum dots sensitized TiO2 nanotubes by matrix assisted pulsed laser evaporation method Ceramics International, vol. 42 7:  9011-9017

9. Kosanovic D.,  Obradovic N.N.,  Pavlovic V.P.,  Markovic S.B.,  Maricic A.  Rasic G.,  Vlahovic B.  Pavlovic V.B.,  Ristic M.M.,   (2016), The influence of mechanical activation on the morphological changes of Fe/BaTiO3 powder Materials Science and Engineering Advenced Functional Solid-State Materials vol. 212: 89-95

10. Matijasevic D.M.,  Pantic M.D.,  Raskovic B.,  Pavlovic V.B.,  Duvnjak D.,  Sknepnek A., Niksic M.P,  (2016), The Antibacterial Activity of Coriolus versicolor Methanol Extract and Its Effect on Ultrastructural Changes of Staphylococcus aureus and Salmonella Enteritidis Frontiers in Microbiology, vol. 7: 1226

Stručna usavršavanja

2000. god.-Univerzitet Ilinois, SAD

Drugi relevantni podaci

Учествовао је у реализацији 9 националних и 11 међународних пројекта. У оквиру ових пројеката проф. др Владимир Павловић је координирао истраживањима из области развоја нових мултифункционалних наноматеријала, физике синтеровања, утицаја различитих структурних нивоа на добијање материјала унапред задатих својстава. Објавио је више од 400 библиографских јединица, од чега преко 200 у међународним часописима са SCI листе. Радови су му цитирани преко 2000 пута у више од 900 публикација. Као руководилац лабораторије за електронску микроскопију Пољопривредног факултета, чијем је и оснивању у великој мери допринео, проф. др Владимир Павловић је у оквиру својих истраживања остварио научну сарадњу са већим бројем научних институција из земље и иностранства, чиме је са једне стране допринео бољем умрежавању научних институција у земљи, али и афирмацији наше науке у иностранству.  Од 2011. године је ангажован као професор по позиву на Централном Универзитету Северне Каролине (САД) где у оквиру НАСА истраживачког центра учествује у развоју полимерних нанокомпозита који се могу применити у различитим областима аеро-космонаутике. Има реализована два патента, а за практичне аспекте својих истраживања награђен је 2000. год. златном медаљом Савеза проналазача Београда, а 2002. године специјалним признањем са златном медаљом. Проф др Владимир Павловић је подпредседник Српског керамичког друштва, члан Међународног института за синтеровање, Европског керамичког друштва, као и главни уредник истакнутог међународног часописа из области синтеровања (Science of Sintering ).