Особа

Списак предмета које наставник предаје

Ужа научна област

Физика

Област истраживања

Наука о материјалима

Репрезентативне референце

1 V.B.Pavlovic, Contribution of Frenkel's Theory to the Development of Materials Science, Sci. of Sint.38 (2006) 3-62 M.V.Nikolic, V.P.Pavlovic, V.B.Pavlovic, N.Labus, B.D.Stojanovic, Application of the Master Sintering Curve Theory to Nonisothermal sintering of BaTiO3 Ceramics, Mat. Sci. Forum 494 (2005) 417-4223 V.P.Pavlovic, M.V.Nikolic, V.B.Pavlovic, N. Labus, Lj. Zivkovic, B.D.Stojanovic, Correlation between densification rate and microstructure evolution of mechanically activated BaTiO3, Ferroelectrics 319 (2005) 75-854 Z.M.Nikolic, V.B.Pavlovic, DPR Analysis of Microstructural Evolution of ZnO Ceramics, Materials Science Forum Vols. 453-454 (2004) 453-4585 B.D.Stojanovic, C.R.Foschini, V.Z.Pejovic, V.B.Pavlovic, J.A.Varela, "Electrical properties of screen-printed BaTiO3 thick films, Journal of the European Ceramic Society 24 (2004) 1467-14716 V.B.Pavlovic, Z.Marinkovic, V.Pavlovic, Z.Nikolic, B.Stojanovic, M.M.Ristic, Phase transformations and thermal effect of mechanically activated BaCO3-TiO2 Ferroelectrics 271, (2002), 391-3967 B.D.Stojanovic, C.R.Fochini V.B. Pavlovic, V.P.Pavlovic V.Pejovic, J.A.Varela, Barium titanate screen-printed films Ceramics International 28 (2002) 293-2988 B.D.Stojanovic, V.B.Pavlovic, V.P.Pavlovic, SDjuric, B.A.Marinkovic, M.M.Ristic, “Dielectric Properties of Barium-titanate Sintered from Tribophysically Activated Powders”, J.Europ.Ceram.Soc. 19, 1081-1083 (1999).9 Lj.Zivkovic, B.D.Stojanovic, V.B.Pavlovic, Z.S.NIkolic, B.A.Marinkovic, T.V.Sreckovic, “SEM Investigation of Domain Structure in (Ba,Ca,Pb)TiO3”, J.Europ.Ceram.Soc. 19,1085-1087 (1999).10 V.B.Pavlovic, B.D.Stojanovic, Lj.Zivkovic, G.Brankovic, M.M.Ristic “Grain Growth during Sintering of BaTiO3 with LiF” Ferroelectrics 186, 165-168 (1996).

Стручна усавршавања

2000. год.-Универзитет Илиноис, САД

Други релевантни подаци

Учествовао је у реализацији 11 научно-истраживачких пројеката, од којих су 3 била међународни пројекти, 5 пројеката је финансирало Министарство за науку и заштиту човекове околине Србије, два пројекта је финансирао Фонд за научна истраживања САНУ, а један пројекат је финансирао ИРИТЕЛ. Био је руководилац на 3 потпројекта, а научни секретар на два. Као аутор или коаутор објавио је 110 научних радова, при чему су 23 рада објављена у међународним часописима, 41 у зборницима са међународних конференција, 6 у часописима од националног значаја, а остатак у зборницима са домаћих конференција. Има реализована два патента, а за практичне аспекте својих истраживања награђен је 2000. год. златном медаљом Савеза проналазача Београда, а 2002. године специјалним признањем са златном медаљом.