Особа

Списак предмета које наставник предаје

Ужа научна област

Генетика

Област истраживања

Генетички ресурси и банкa гена, Биотехнологија, Биоинформациони системи и нанотехнологије, Еколошка генетика и селекција, Квантитативна генетика, Популациона генетика, Пољопривредна форензика, Генетика понашања

Репрезентативне референце

1. Bulajic, P., Bidzic, N., Djordjevic, V, Ceranic, M., Basaric, D., Pesic, V., Djordjevic-Pesic, J. (2019). Impact of Genetics on Neoadjuvant Therapy with Complete Pathological Response in Metastatic Colorectal Cancer: Case Report and Review of the Literature .Balkan Journal of Medical Genetics , 22, (1):75–80.

2. Pesic, V., Stevanovic, A., Korunoska, B., Bozovic, D. 2019. Chemical characterization of seeds with different genotype of different species Amaranthus L. Mac. J. Chem and chem. Eng. 38 (1):43

3. Pesic, V., Shaban, N., Weingerl, V., Kadhum, E., Korunoska, B. 2018. Agriculture,Energy and Material for Sustainability in the Education Process. J. Env. Protec.and Ekoloigy, 19 (2): 890-900.

4. Jankovic, P., Pesic, V., Rancic, S., Radosevic, O. 2017. Environmental Issues of Modern Production Technologies. J. Environ. Protec.and Ekology, 18 (3): 1088-1099.

5. Pesic, V., Kilchevsky, A., Stevanovski, M. 2017. The contribution of bioinformation systems and new sofisticated technologies to the development and the future of agriculture. International Scientific Conference" New directions and challenges in transforming societies through a multidisciplinary approach" 5th to 6th June 2017., Skopje, Republic of Macedonia. Published in: International Journal of Recent Research in Arts and Sciences, 8(2), 61-83.

6. Pešić, V. 2017. Indicators of Sustainable Agriculture. International conferences in Berlin, Germany, March 31 - April 2, 2017. Published in: International Journal of Agricultural Science, 2, 32-36.

7. Pesic, V., Djordjevic, R., Kadhum, E., Jankovic, P., Misic, D. 2013. Influence of the Afila Gene on Grain Yield in Pea (Pisum sativum L.). Bulg. J. Agric. Sci., 19 (2): 186.

8. Пешич, В., Н., Шабан, М., Вучинич, С., Бистричанов, Е., Кадум. 2013. Екологични аспекти на устойчивото земеделско производство. I.S.L.E. [под ред. на Владан Пешич] : Авангад прима, София. ISBN 978-619-160-107-3.

9. Boskovic, J., Boskovic, M., Babovic., M. Jerkovic, Z., Pesic, V. 2001. Pyramiding strategy for durable resistance to wheat leaf rust pathogen. Developments in Plant Breeding, Kluwer Ac Publishers Netherlants,9(1): 337-343.

10.Klichevsky, A., Hotylyova, L, Pešić V., Kogotko, L, Schoor, A., Gavrilov, A., Kruk, A. 1999. Breeding of vegetables with minimum pollutant accumulation. Developments in Plant Breeding, Kluwer Ac Publishers Netherlants 8(1): 313-322.     

Текући пројекти

2013-2019: “Нови концепт оплемењивања сорти и хибрида поврћа намењених одрживим системима гајења уз примену биотехнолошких метода”. Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије,  ТР.3105;

2008-2020: Развој нових технологија за унапређење производње стрних жита. Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, евиденциони број: ТР – 20063А2008-2012: Српски биографски речник. САНУ – Матица српска, уредник академик Чедомир Попов

Стручна усавршавања

1994 – 1996 (по три месеца годишње): Сверуски државни центар за биотехнологију ВИР - Академија пољопривредних наука у Санкт Петербургу, Русија1997 – три месеца: Катедра за биофизику Московског државног Универзитета “М. В. Ломоносов”, Русија1998 – девет месеци: Центар за биотехнологију Пољопривредног факултета, Државног Универзитета Јута у Солт Лејк Ситију (Кампус Логан), САД2000 – три месеца: Академија Наука Белорусије у Минску, Институт за генетику и цитологију, Белорусија2005 – два месеца: Гостујући професор на Пољопривредној академији – Катедра за Генетику и Биотехнологију у Горком, Белорусија (предмет Еколошка селекција биљака)

Други релевантни подаци

Проф. др Владан Пешић је објавио више од 120 научних радова у међународним и домаћим часописима са рецензијом, у зборницима радова са међународних и домаћих скупова, један уџбеник,  две монографије и два поглавља у међународним монографијама. Добитник је награде „Лазар Стојковић”-Матице Српске за монографско дело “Еколошки аспекти одрживе пољопривреде”, као и годишње награде Привредне коморе Београда за најбоље технолошко унапређење “Индикатори одрживе и органске пољопривреде“ као и Златне медаља и Гран При-а, за најбољу технолошку иновацију-„Терра Фостер-биостимулатор биљака“, на међународном такмичењу у Јашију, Румунија. Учествовао је у реализацији два међународна и преко десет домаћих пројеката које је финансирало Министарство за науку и технолошки развој и Министраство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Аутор је допунске сорте дувана „Медијана“, као и коаутор више сорти амарантуса, стрних жита и кукуруза. Руководио је или је био члан комисија за одбрану већег броја дипломских рада, десетак магистарских теза и 8 докторских дисертација. Такође је био више пута члан комисија за изборе у виша звања сарадника на Пољопривредном факултету у Београду и другим високошколским и научно-истраживачким институтима у нашој земљи и земљама у окружењу. Рецензент је више уџбеника и књига, као и ЕНИК/НАРИК центра за признавање високошколских диплома у Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Члан је међународног друштва за дуван CORESTА, друштва генетичара Србије, међународне организације за органску пољопривреду IFOAM, Балканске асоцијације за екологију и заштиту животне средине /B.EN.A/, као и члан  Европске асосијације за иновације у едукацији одрживог развоја у природним наукама /I.S.L.E./. Био је председник и члан управних одбора у више предузећа и спортских савеза и клубова. Био је потпредседник европске асоцијације за алтернативне биљне врсте и главни уредник публикација „Стандарди и прописи у пољопривреди и производњи хране“ (пројекат CEI) Савеза пољопривредих инжињера и техничара Србије. Члан је међународне асоцијације универзитетских професора у пољопривредним наукама (ICA) и асоцијације за животну средину и пољопривреду Еврорегиона Ниш-Софија-Скопље.Био је члан управних одбора више високошколских институција, предузећа и спортских колектива.