Бесплатна припремна настава

Универзитет у Београду
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ


ОРГАНИЗУЈЕ


БЕСПЛАТНУ ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ
ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА ИЗ


ХЕМИЈЕ, БИОЛОГИЈЕ, ФИЗИКЕ, МАТЕМАТИКЕ И СОЦИОЛОГИЈЕ

 


ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ У ДАНЕ ВИКЕНДА
28. и 29. априла, 12. и 13. маја и 19. и 20. маја, од 10.00 до 14.00 часова
– укупно по 24 часа за сваки предмет – Б Е С П Л А Т Н О –


КАНДИДАТИ СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ ДО 13. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ
ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, СЛАЊЕМ ОБРАСЦА ПРИЈАВЕ НА АДРЕСУ
student-info@agrif.bg.ac.rs


ИЛИ ЛИЧНО У ПРОСТОРИЈАМА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ
ОД 10.00 ДО 14.00 ЧАСОВА

 

Линк за преузимање обрасца пријаве