Одржано саветовање - Савремени приступ трансферу знања у пољопривреди

alt text