Вест

Информације о аплицирању за програме мобилности Erasmus+KA1

Овим путем вас обавештавам да се конкурси за Erasmus+ мобилности отварају на платформи MOBION: http://mobion.bg.ac.rs

 

За конкурсе од 1. фебруара 2018. године предвиђен боравак на партнер универзитету:

-           за студенте од октобра 2018. до 28. фебруара 2019. године

-           за професоре и административно особље од јуна 2018. до 31. јануара 2019. године

Информације о отвореним конкурсима и трајању конкурса можете да погледате у оквиру MOBION-a: http://mobion.bg.ac.rs OPEN CALLS

 

Информације о конкурисању и која је документација неопходна (и где могу да се потраже Learning agreement за студенте и Mobility agreement for teaching за професоре, као и Mobility agreement for training за административно особље):

http://mobion.bg.ac.rs

 

HOW TO APPLY i REQUIRED DOCUMENTS

      

ВАЖНО

Молим да приликом рангирања кандидата са факултета/института координатор са факултета/института обрати пажњу да је кандидат приложио уредно сву неопходну документацију. Посебно обратити пажњу на уредно попуњен и потписан Learning agreement/Mobility agreement и да ли је документација уредно преведена од стране судског тумача.

 

Неопходна документација за конкурисање на MOBION Studenti

1.         Transcript of Records

2.         Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees

3.         Learning agreement

4.         Recommendation letter

5.         Motivation letter

6.         Confirmation of Enrollment

7.         Language certificate

8.         Copy of passport

9.         CV

10.       Photo

Сва документација треба да буде уредно преведена и оверена од стране Судског тумача за енглески језик, осим документација коју факултети могу да издају на енглеском језику

 

Професори/Административно особље

1.         Mobility agreement

2.         Motivation letter

3.         Invitation letter (Позивно писмо од стране факултета, са тачним навођењем активности, које ће се спроводити на партнер универзитету)

4.         Proof of employment

5.         Copy of passport

6.         CV

7.         Photo

Сва документација треба да буде уредно преведена и оверена од стране Судског тумача за енглески језик, осим документација коју факултети могу да издају на енглеском језику

 

Обавеза студената

Сви студенти имају следеће обавезе:

1.         Треба да прикупе сву неопходну документацију (и Learning agreement и позивно писмо од стране ментора за PhD студенте) и тек након тога да аплицирају на Mobion.

2.         Треба уредно да попуне (и потпишу) Learning agreement, унесу предмете које ће слушати и полагати на страном универзитету, треба да имају минимум 19 бодова (списак предмета треба да потраже на линку страног универзитета). Learning agreement за студенте потписује декан Факултета

3.         Студенти PhD студија треба додатно да се ангажују и пронађу ментора на страном универзитету, као и да добију позивно писмо од стране ментора, који се прилаже на платформи Mobion.

4.         Треба да договарају све појединости у вези са попуњавањем апликације са координатором на матичном факултету.

 

Обавеза наставног и ненаставног особља пре конкурисања на MOBION

1.         Треба да прикупе сву неопходну документацију (и Mobility agreement и позивно писмо) и тек након тога се аплицира на Mobionu.

2.         Треба уредно да попуне (и потпишу) Mobility agreement. Mobility agreement за Staff for teaching и Staff for training, затим да координатору на факултету предају Mobility agreement на парафирање у оквиру колоне SENDING INSTITUTION и да након тога доставе исти Mobility agreement у ректорат Универзитета у Београду (Сектор за међународну сарадњу, канцеларија бр. 23, Марина Кострица) да би га потписала ПРОРЕКТОРКА ПРОФ. Др. ИВАНКА ПОПОВИЋ.

3.         Треба да ступе у контакт са колегама на страном универзитету (факултету) и да потраже позивно писмо са тачним датумом боравка на страном универзитету.

4.         Треба да договарају све појединости у вези са попуњавањем апликације са координатором на матичном факултету.

 

 

После истека конкурса на Mobionu

Након истека конкурса матични факултет врши рангирање кандидата и коначну листу предлога шаље ректорату УБ. Заводни број и датум потписивања интер-институционалног споразума може да види ECTS координатор на факултетима/институтима.

 

ВАЖНО

У случају да страни партнер упути листу предложених кандидата директно факултету/институту, факултет/институт су дужни да о томе обавесте ректорат путем званичног дописа.

Ректорат Универзитета у Београду врши проверу докумената са листе номинација, коју су упутили факултети/институти и припрема последњи и званичан допис са номинованим кандидатима за страног партнера.

Молим вас да имате у виду да коначну одлуку доносе колеге са партнер универзитета, тако да ниједан факултет/институт нема загарантовано место за мобилност. Другим речима, неки од поменутих факултета/института могу добити више од једне мобилности - све у зависности од квалитета кандидата и заинтересованости универзитета из иностранства да приме кандидата(е).

Рок за одговор партнер универзитета да ли су прихватили листу кандидата са Универзитета у Београду је отприлике 30 дана. Одговор са даљим инструкцијама кандидати добијају директно на свој приватни маил.

ИСТО ТАКО МОЛИМ ФАКУЛТЕТ/ИНСТИТУТ ДА СЕ ПРИДРЖАВА РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ СВОЈЕ ЛИСТЕ НОМИНОВАНИХ КАНДИДАТА РЕКТОРАТУ, како би званичне номинације из Београда стигле благовремено партнер универзитетима.

Особе за контакт на Универзитету у Београду су дате на следећем линку http://bg.ac.rs/sr/saradnja/kontakti.php.

Особа за контакт на нашем факултету је др Катарина Шмакић, 063 10 60 438, public@agrif.bg.ac.rs.