Вест

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК у школској 2017/2018. години ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ, МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Поштовани студенти,

Испити у фебруарском року ће се одржати од 01.02. до 14.02.2018. године.

Студенти пријављују испите искључиво електронским путем.

Пријављивање испита за фебруарски рок започеће дана 19.01.2018. године, а завршиће се закључно са 28.01.2018. године.

Студент уплаћује надокнаду за пријаву испита на рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број: 840-1872666-79, позив на број: (број индекса са бројем 1 испред за основне, бројем 2 за мастер, бројем 3 за специјалистичке и бројем 4 за докторске студије) и бројем 2 иза - број 2 иза означава да се уплата односи на пријаву испита), на пример за основне студије 1-FM160035-2 (број индекса се уписује искључиво латиницом), у износу од:

- 420,00 динара по испиту (важи за све студенте);

- 550,00 динара за студенте који су уписали четврту годину трећи и више пута-„постапсолвенти“,

- 800,00 динара за студенте који студирају по пропису који је престао да важи (Закон о универзитету)

 

Студент уплаћује накнаду у износу који одговара најмање укупној цени свих испита које пријављује у предстојећем испитном року.

Укупан износ се може уплатити на једној уплатници. Пример правилно попуњене уплатнице студент може видети у свом е-индексу.

Пријем уплате на рачун Факултета студент ће моћи да провери у оквиру свог е-индекса (електронског индекса), а што се као обавезно препоручује студентима. Провера се врши након истека два радна дана од дана уплате.

Молимо студенте да чувају уплатнице као доказ о извршеној уплати.

Студенти који још увек нису поднели захтев за добијање налога за електронску пријаву испита могу то да учине у складу са упутством (упутство се може видети на сајту Факултета у студентским вестима или на огласним таблама).

У случају проблема или недоумица у вези са електронском пријавом испита студенти се могу обратити свом референту на шалтеру или преко е-mail адресе (е-mail адресе референата налазе се на сајту Факултета и огласним таблама).

Студенти ће 29.01.2018. године у свом е-индексу видети да ли су им одобрени предмети које су пријавили за фебруарски испитни рок.

Студенти ће се обратити својим референтима (шалтери Студентске службе од 12 до 14 часова), уколико испити нису одобрени због надокнаде за полагање испита или надокнаде за школарину (потребно је да се понесу на увид уплатнице).

Ако је до грешке дошло услед неправилног поступања студента, исправку у е-индексу студента може извршити само референт, а на основу Захтева за исправку у електонском индексу (образац захтева се купује у Скриптарници Факултета).

Приговори се подносе 29. и 30. јануара. Моле се студенти да поштују време предвиђено за приговоре. Накнадни приговори се неће уважавати, а проверу да ли је приговор усвојен студент може да изврши у свом е-индексу истог дана када је изјавио приговор од 15.00 часова.

Студентима који су у периоду пријављивања испита за ФЕБРУАРСКИ испитни рок, у јануарском испитном року, положили испит/е који/е су пријавили, биће извршена позитивна корекција у Е-каси, а уплаћена накнада за испит или испите моћи ће да се користи за пријаву испита у априлском испитном року. Позитивна корекција биће видљива пре почетка пријаве испита за априлски испитни рок.

У случају да позитвна корекција није видљива у Е-каси, студенти се обраћају својим референтима у периоду од 26.03. до 30.03.2018. године. са доказом да је испит положен у наведеном периоду (потребно је да понесу на увид индекс), који ће по увиду у индекс студента извршити позитивну корекцију.

Пријава испита по истеку рока за пријављивање испита

Студент који из било ког разлога не пријави испит у року за пријављивање испита, може пријавити испит по истеку рока за пријављивање испита најкасније до 14.00 часова дана 30.01.2018. године, на шалтерима Студентске службе.

Електронска пријава испита по истеку рока за пријављивање испита није могућа.

Испит се може пријавити искључиво на обрасцу Пријава испита по истеку рока за пријављивање испита, а који се купује на Скриптарници Факултета. Цена обрасца је једнака накнади за пријављивање испита по истеку рока за пријављивање испита, те се иста не уплаћује на рачун Факултета.

Подсећају се студенти – самофинансирајући, да у случају да нису благовремено извршили уплату друге рате школарине (до 15.12.2017. год.) неће моћи да пријаве испит за фебруарски испитни рок до измирења обавеза по основу школарине.

 

С поштовањем,

Студентска служба