Вест

Мастер Органска пољопривреда, настава из предмета Принципи органске земљорадње

Мастер Органска пољопривреда

Настава из предмета Принципи органске земљорадње, код проф. др Душана Ковачевића, почеће у суботу 1. децембра 2018. године у 8 часова у вежбаоници 17 приземље старе зграде (одмах од улаза у зграду десни ходник, прва врата лево).