Вест

ПОВРТАРСТВО – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА у јануарском и фебруарском испитном року, шк.год. 2018/19.

ПОВРТАРСТВО – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА у јануарском и фебруарском испитном року, шк.год. 2018/19.

 

ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА СТУДЕНТЕ ХОРТИКУЛТУРЕ:

 

21. и 28. јануар 2019. (понедељак) - (кабинет 34/п), у 11:00

04. и 11. фебруар 2019. (понедељак) - (кабинет 34/п), у 11:00

 

Напомена1: Наведени испитни термини односе сена студенте основних академских студија, као и на апсолвенте, студенте мастер и докторских студија.

Напомена2: пре испита потребно је завршити све предиспитне и административне обавезе.

Напомена3: у истом термину се полажу и колоквијум и испит.

 

Предметни наставник,

Др Дубравка Савић, редовни професор

Београд, јануар 2019.