Вест

Обавештење о промоцији дипломираних студената VII1 степена студија (по старом закону) и основних академских студија (по Болоњи)

Промоција дипломираних студената Пољопривредног факултета ће се одржати у периоду од 08. до 10. априла 2019. године у сали за седнице (I спрат, стара зграда), са почетком у 11.00 часова, према следећем распореду:

у понедељак, 08. априла 2019. године, биће промовисани дипломирани студенти Одсека за агроекономију, Одсека за сточарство, Одсека за зоотехнику, Одсека за пољопривредну технику и Одсека за мелиорације земљишта;

у уторак, 09. априла 2019. го­ди­не, биће промовисани дипломирани студенти Одсека за прехрамбену технологију;

у среду, 10. априла 2019. го­ди­не, биће промовисани дипломирани студенти Одсека за заштиту биља и прехрамбених производа, Одсека за фитомедицину, Одсека за воћарство и виноградарство, Одсека за хортикултуру и Одсека за ратарство и повртарство.

 

(Важи за студенте чије су дипломе урађене и који ће путем електронске поште добити позиве за промоцију).