Вест

Обавештење о промоцији дипломираних студената мастер и специјалистичких академских студија

Промоција дипломираних студената мастер и специјалистичких студија ће се одржати у сали за седнице, у четвртак, 11. априла 2019. го­ди­не, у 11.00 часова.

(Важи за студенте чије су дипломе урађене и који ће путем електронске поште добити позиве за промоцију).