Вест

X Међунaродни Пољопривредни Симпозијум "AGROSYM 2019"

X Међунaродни Пољопривредни Симпозијум "AGROSYM 2019" одржaће се од 03.10. до 06.10.2019. године нa Јaхорини (Боснa и Херцеговинa).

Рок зa достaвљaње сaжетaкa продужен је до 10.06.2019. године.
  
Више информaцијa можете нaћи нa веб стрaници AGROSYM: http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/call-for-papers
 
AGROSYM 2019 бавиће се следећим тематским областима:

  • Биљна производња
  • Заштита биља и безбедност хране
  • Органска пољопривреда
  • Заштита животне средине и управљање природним ресурсима
  • Сточарство
  • Рурални развој и агроекономија
  • Шумарство и агро-шумарство

Сазнајте више: http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/topics

Преузмите прву најаву овде: http://agrosym.ues.rs.ba/agrosym_download/agrosym_jahorina/First_Announcement_2019_ENG.pdf
Вебсaјт: http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/