Вест

Рaспоред испитa у aприлском испитном року школске 2019/2020. године

Априлски испитни рок школске 2019/2020. године

 
DATUM Velika sala 115 214 215 315 317 320 4/IV
25.05.
2020.

ponedeljak
09:00-14:00
Statistika (Tehnolozi (UB, KV, TA, TR, MH), FM, RA, ZOO i stočarstvo)
15:00-18:00
Matematika
09:00-14:00
Opšta i anal. hemija - Rajković
15:00-18:00
Matematika
09:00-11:00
Planiranje u agrobiznisu
12:00-14:00
Menadžmen rat.
15:00-18:00
Matematika
09:00-12:00
FRAČ, OKNj (ispit), PRAČ (kol.) PRAČ (ispit)
13:00-14:00
Ekonom. poljopriv., Ekonom. prehrambene industrije, Ekonom. poljopriv. i zadrug., Rur. razvoj i rur. politika-test
15:00-18:00
Matematika
09:00-13:00
Teorija troš. sa kalkulac.
14:00-16:00
Menadž.posl.
sistema polj./
Menadž.posl.
sistema-kol.
09:00-13:00
Mehaničke operacije-usmeni
14:00-17:00
Katedra teorije troškova, računovodstva i finansija
09:00-12:00
Finansijska analiza poslovanja-kol./pis.
 
26.05.
2020.

utorak
09:00-14:00
Statistika  (AE, VV, HK, ML, PT, mehanizatori), Operaciona istraživanja, Eksperimentalna statistika, Ekonomska statistika, Ekonometrijski metodi i modeli
15:00-18:00
Matematika
09:00-11:00
Opšta i analitička hemija
12:00-14:00
Melioracije zemljišta (agroek.)
15:00-18:00
Matematika
08:00-11:00
TEHM, MEM i HIPT
12:00-14:00
Termodinamika
15:00-18:00
Matematika
09:00-11:00
Planiranje u agrobiznisu
12:00-14:00
Menadžment proizvodnje voća i grožđa-kol.
Upravljanje kvalitetom u agrobiznisu-kol.
15:00-18:00
Matematika
09:00-10:00
Sociologija (test i kol.) AE (I i II grupa)
11:00-12:00
Sociologija (test i kol.) AE (III grupa)
13:00-14:00
Sociologija (test i kol.)
FM, RA
15:00-17:00
Engleski jezik (kolokvijum)
09:00-12:00
Kalkulacije i knjigovod., Ekonomika melioracija, Ekonomika zaštite bilja
13:00-15:00
Toplotne i difuzione operacije-usmeni
08:00 - 11:00 TMEH, HIPT i MEM, Dragan Petrović 08:00 - 11:00
TMEH, HIPT i MEM, Dragan Petrović
 
27.05.
2020.

sreda
09:00-12:00
Fizika
13:00-17:00
Opšta i neorganska hemija - kol.
10:00-11:00
prof. Bogdanov
12:00-14:00
Mikrobiološko kvarenje hrane, Bioaktivne materije mikrobiološkog porekla, Gljivarstvo, Proizvodnja jestivih i medicinskih gljiva
15:00-17:00
Analitička hemija - kol.
09:00-11:00
Osnovi prehrambene tehnologije
12:00-14:00
Analitička hemija 
09:00-11:00
Zoologija
12:00-15:00
Opšta i neor. hemija(FM, RA i HK)-kol.
09:00-13:00
Biohemija-Prehrambena tehnologija (svi moduli)
09:00-11:00
Agrik. hem,  Hem.i mik. voda
12:00-16:00
Toplotne i difuzione operacije
09-00-14:00
Ekonomika poljoprivrede-usmeni, prof. Dragica Božić.
09:00-12:00
Osnovi finansija, Osnovi finansija i poslovne finansije, Osnove finans. menadž.  Poljopriv. račun., Finansijska analiza poslovanja-usm.
28.05.
2020.

četvrtak
09:00-10:00
Hemija prirodnih proizvoda
09:00-11:00
Geologija, Mineralogija
12:00-15:00
prof. Marina Mačukanović-Jocić
9:00-14:00
prof. Vladimir Zakić, usmeni ispiti
09:00-10:00
Nemački jezik
11:-15:00
Postžetvena patologija, Patologija semena
09:00-10:00
Francuski jezik
11:00-14:00
Teorija troš. sa kalkulacijama -usm. prof. S. Ivanović
15:00-19:00
Engleski jezik
09:00-13:00
Termodinamika i Komp. graf
14:00-15:00
Osnovi ekonomije
09:00-11:00
Melioracije zemljišta
12:00-14:00
Osnovi melioracija zemljišta
15:00-19:00
Ruski jezik
09:00-10:00
Sociologija (test i kolokvijum) VV
11:00-12:00
Sociologija (test i kolokvijum)HK, UB, MH, ML (starije generacije)
13:00-14:00
Sociologija (test i kolokvijum)
TR, TA, KV, ZOO (starije generacije)
29.05.
2020.

petak
09:00-11:00
Makroekonomija, Ek. pr. res.
09:00-11:00
Opšta i analitička hemija
12:00-14:00
Tehnologija piva
09:00-13:00
Pseudomikoza i mikoza bilja 1, Pseudomikoza i mikoza bilja 2, Viroze, bakterioze i fitoplazmoze, Biljni karantin, Dijagnoza biljnih bolesti
09:00-11:00
Hemija prirodnih proizvoda
12:00-14:00
Fitopatologija (ratarski odsek)
09:00-12:00
Fizika - usmeni
09:00-12:00
Fizika - usmeni
13:00-16:00
Tehnologija hlađenja
   
30.05.
2020.

subota
09:00-13:00
Fizička hemija
09:00-14:00
Opšta i anal. hemija - Rajković 
    08:30-10:30
Ekonometrijski
metodi i modeli-usmeni
11:00-13:30
Statistika (AE,VV,HK, ML,PT)- usmeni, Eksperimentalna statistika-usmeni
prof. Svjetlana Janković Šoja
09:00-12:00
Statistika usmeni,
profesorka Radojka Maletić
   
31.05.
2020.

nedelja