Вест

Продужен рок зa пријaву нa конкурс зa нaјбољи студентски нaучно-истрaживaчки/стручни рaд

Сенат Универзитета у Београду донео је одлуку да рок за подношење пријава на конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената буде продужен, тако да рок за пријаву истиче 15. јуна 2020. године (http://bg.ac.rs/sr/vest.php?id=1431).

Студенти ОСНОВНИХ академских студија који планирају да учествују на конкурсу треба да предају своје радове најкасније до 10. јуна 2020. године у Деканат Факултета, јер пријава свих радова иде преко Факултета, што значи да се студенти НЕ пријављују појединачно на конкурс, већ преко Факултета.

Детаље конкурса можете погледати на линку https://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/konkursi/UB-najbolji-rad2019.pdf