Вест

Обуке пољопривредних произвођача са територије града Београда, из области органске производње, воћарства и пчеларства

На основу јавног позива Градске управе Града Београда и Секретаријата за привреду, Пољопривредном факултету је поверено спровођење теоријске и практичне обуке пољопривредних произвођача из области органске производње, воћарства и пчеларства.

Теоријска обука из области органске производње ће садржати принципе и циљеве органске производње, методе органске биљне производње, контролу и сертификацију производње, обележавање, складиштење и промет органских производа, могућност пласмана на тржиште Београда, као и упознавање са подстицајима које обезбеђује Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Србије и Град Београд. Практични део наставе биће посвећен упознавању са примерима добре праксе од стране пољопривредних газдинстава које се баве органском производњом.

Теоријска обука пољопривредних произвођача из области воћарства обухватиће следеће теме: Заснивање вишегодишњих засада (јабуке, крушке, трешње, шљиве, малине, купине, боровнице и јагоде), док је за практични део обуке планирано да садржи: Начини калемљења воћака, Начини формирања круне воћака и Одређивање степена зрелости и квалитета воћа. 

Теоријска обука пољопривредних произвођача пчелара обухватиће следеће теме: Пчелиње друштво, анатомија и састав друштва, исхрана, Кошнице – типови, димензије, израда, прибор и алат, Пчелињи производи – мед, полен, прополис, перга, восак, млеч и отров, Формирање и организација пчелињака (избор места, постоља, возила, просторије...), Пчелиња паша – избор и начин коришћења, Технологија пчеларења, Болести пчела и штеточине, сузбијање болести, превентива и хигијена на пчелињаку, Опасности и проблеми у раду са пчелама и Законска акта у пчеларству. Практични део обуке садржаће упознавање пољопривредних произвођача пчелара са избором врста кошница, упознавање са пчеларским прибором и алатом, избором пчелиње паше и технологије пчеларења, прегледом и стањем пчелињих друштава, узгојем матица, узимљавањем и изимљавањем и сеобом пчелињих друштава, као и указивањем прве медицинске помоћи на пчелињаку при раду са пчелињим друштвима.

Обуке пољопривредних произвођача са територије града Београда одржаће се на Пољопривредном факултету у Земуну у периоду од 15. 06. 2020 до 24. 06.2020. године и то по следећем распореду:

ОБУКА ИЗ ВОЋАРСТВА 
Први дан (15. јун 2020., велика сала, почетак у 9,30), предавач: проф. др Драган Радивојевић
Други  дан (16. јун 2020., велика сала, почетак у 9,30), предавач: проф. др Јасминка Миливојевић 
Трећи дан (17. јун 2020., велика сала, почетак у 9,30), предавач: проф. др Драган Радивојевић

ОБУКА ИЗ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Први дан (18. јун 2020., велика сала, почетак у 9,30), предавачи: проф др Душан Ковачевић, проф. др Ђорђе Моравчевић и проф. др Жељко Долијановић
Други  дан (19. јун 2020., велика сала, почетак у 9,30), предавачи: проф. др Снежана Ољача, проф. др Жељко Долијановић, мастер инжењер Ивана Симић, и Гордана Шокшић (Биофарма Шокшић).

ОБУКА ИЗ ПЧЕЛАРСТВА
Први дан (22. јун 2020., свечана сала, почетак у 9,30), предавач: проф. др Мића Младеновић
Други  дан (23. јун 2020., свечана сала, почетак у 9,30), предавач: проф. др Мића Младеновић
Трећи дан (24. јун 2020., Огледно добро Пољопривредног факултета „Радмиловац“, почетак у 9,30), предавач: проф. др Мића Младеновић.

Одговорно лице за спровођење и реализацију програма обука је проф. др Жељко Долијановић. Детaљaн прогрaм обуке дaт је у прилогу.

Пријаве се врше позивом на број телефона: 011/715-7418 или 011/715-7388  - Градска управa Града Београда – Секретаријат за привреду.