Вест

Почетак наставе за I годину студија

Настава за студенте прве године основних академских студија у школској 2020/2021. години почиње свечаним пријемом 01. октобра у Великој сали, према следећем распореду:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

време

1. ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА - сви модули

08:00

2. АГРОЕКОНОМИЈА

09:30

3. ФИТОМЕДИЦИНА

11:00

4. БИЉНА ПРОИЗВОДЊА – сви модули

12:30

5. ЗООТЕХНИКА

14:00

6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ

14:00

7. БИОТЕХНИЧКИ И ИНФОРМАЦИОНИ ИНЖЕЊЕРИНГ

14:00