Вест

Обавештење за студенте студијског програма Пољопривреда на мастер академским студијама

Обавештавају се студенти студијског програма Пољопривреда да ће прво предавање из предмета Енглески језик бити одржано у петак, 6. новембра 2020. године са почеком у 14.55 часова преко платформе MS Teams.

Линк за приступање:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afafdd7f721324a9a86c85e314fdd7e87%40thread.tacv2/1604352157720?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce9cb678-b72a-4081-8e69-a833565ab773%22%2c%22Oid%22%3a%22daa929ff-faa7-481f-94b3-6a4b6925d8b7%22%7d

Предметни наставник

доц. др Данијела Ђорђевић