Вест

Рaсписивaње конкурсa зa доделу стипендијa „Фондaције Косте Мигрићa“ зa школску 2020/2021. годину

Одбор Фондације Косте Мигрића донео одлуку о расписивању конкурса за доделу стипендија „Фондације Косте Мигрића“ за школску 2020/2021 годину. Стипендија је намењена најбољим студентима Универзитета у Београду, за школску 2020/2021 годину.

Рок за пријаву је од 09. новембра до 09. децембра 2020. године.

Више информација се налази у приложеним документима.