Вест

Рaсписивaње конкурсa зa доделу стипендије „Зaдужбине Љубице М. Здрaвковић“ зa школску 2020/2021. годину

Одбор „Задужбине Љубице М. Здравковић“ донео је одлуку о расписивању конкурса за доделу стипендије „Задужбине Љубице М. Здравковић“ за школску 2020/2021 годину.

Рок за подношење пријава је од 05. новембра до 05. децембра 2020. године.

Више информација се налази у приложеним документима.