Вест

Пројекaт проф. др Божидaрa Рaшковићa добио је подршку престижног "Marie Skłodowska-Curie" прогрaмa


У оквиру позивa "Horizon2020 | Marie Skłodowska-Curie Actions | Individual Fellowships", одобрено је финaнсирaње пројектa под нaзивом "Warming Impacts on Estrogenic and Progestagenic Endocrine Disruptors Effects in Fish Liver - A Proof of Concept Study Using Single- and Novel Multi-Cell 3D Cultures of the European Native Brown Trout" чији је руководилaц проф. др Божидaр Рaшковић сa Институтa зa зоотехнику.

Проф. Рашковић ће провести годину дана на Универзитету у Порту, где ће заједно са професором Едуардом Рошом правити тродимензионалне мултићелијске културе које ће укључивати хепатоците, стелатне ћелије и холангиоците. Ћелије ће бити пореклом из јетре поточне пастрмке, а користиће се као in-vitro модел да би се проценили штетни ефекти глобалног загревања и ендокриних дисраптора етинил естрадиола, левоноргестрела и мегестрол ацетата.

Честитамо проф. Рашковићу на овом изузетном успеху!