Вест

Програм праксе у производној индустрији за свршене студенте прехрамбене технологије

Компанија Froneri Adriatic d.o.o расписала је конкурс за практиканте у њиховом производном погону.

Више информација можете пронаћи у прилогу.