Вест

Отвaрaње позивa зa пријaву зa мобилности у оквиру Ерaсмус+ прогрaмa - зa зaпосленa лицa

Poštovane koleginice i kolege,


Tekst obaveštenja za individualnu mobilnost u okviru Erazmus+ programa koji će tokom leta i jeseni biti otvoreni na platformi za mobilnost Univerziteta u Beogradu - MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/), kao i o novim rokovima za realizaciju individualne mobilnosti u okviru projekata odobrenih 2019. i 2020. godine (ROK ZA REALIZACIJU KA 103 PROJEKATA IZ 2019. GODINE, BIĆE PRODUŽEN DO 31. MARTA 2022.GODINE) možete naći na linku: (https://mobion.bg.ac.rs//messages/1106)

 

Srdačno,

Prof. dr Slavča Hristov
Erasmus koordinator