Вест

Обaвештење - продужетaк рокa зa студирaње

Студенти којима је истекао рок за завршетак студија (основне академске студије 8 година, мастер и специјалистичке академске студије 2 године, докторске академске студије 6 година), а желе да наставе студије, потребно је да поднесу Захтев за продужење рока за завршетак студија свом референту у Студентској служби до 27.09.2021. године.