Вест

Мастер академске студије - коначне ранг листе и распоред уписа

РАСПОРЕД УПИСА НА МАСТЕР  АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

Пријем докумената за упис по Конкурсу на мастер академске студије обављаће се у сали за седнице (I спрат), према следећем распореду:

 

12. октобар

- од 09.00 до 10.00 часова, упис примљених кандидата на студијски програм Фитомедицина,

- од 10.00 до 11.00 часова, упис примљених кандидата на студијски програм Заштита животне средине у пољопривреди,

-  од 11.00 до 12.00 часова, упис примљених кандидата на студијски програм Воћарство и Виноградарство и винарство,

-  од 13.00 до 15.00 часова, упис примљених кандидата на студијски програм Прехрамбена технологија.

 

13. октобар

- од 09.00 до 10.30 часова, упис примљених кандидата на студијски програм Aгроекономија,

- од 11.00 до 13.00, часова, упис примљених кандидата на студијски програм Пољопривреда.

 

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.