Вест

Објaвљен је зборник рaдовa - XV нaционaлни и III међунaродни конгрес СДПЗ „Soils For Future Under Global Challenges"

Поштоване колеге,

Овом приликом вас обавештавамо да је на сајту 3. Међународног и 15. Националног Конгреса СДПЗ (https://congress.sdpz.rs) објављен Зборник радова.

Зборник радова можете наћи на следећој адреси: https://congress.sdpz.rs/wp-content/uploads/2021/11/PROCEEDINGS-Final-Online.pdf