Вест

Промоција дипломираних студената мастер студија ће се одржати у сали за седнице, у понедељак, 27. јуна 2022. го­ди­не

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПРОМОЦИЈИ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

(важи за студенте чије су дипломе урађене и који ће путем електронске поште добити позиве за промоцију)

 

Промоција дипломираних студената мастер студија ће се одржати у сали за седнице, у понедељак, 27. јуна 2022. го­ди­не, према следећем распореду:

 

  • у 11.00 часова дипломирани студенти студијских програма Пољопривреда (сви модули) и Заштита животне средине у пољоприведи; 

 

  • 13.00 часова, дипломирани студенти студијских програма Прехрамбена технологија и Фитомедицина;