Вест

Zum kafica - 45 minuta o razvojnom putu inovatora - kako studenti mogu postati inovatori

Zum kafica - 45 minuta o razvojnom putu inovatora - kako studenti mogu postati inovatori

 

Univerzitetski Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata poziva student da se pridruže u sredu 13. jula na poslednjoj Zum kafici u ovom semestru. Tema druženja je karijera u oblasti inovacija koje rade na rešavanju gorućih problema u ekonomiji, društvu, ekologiji i zdravstvu.

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/

13. jula nam je u gostima na Zum kafici prof. dr Melina Kalagasidis Krušić, profesor na Tehnološko-metalurškom fakultetu, prodekan za kadrove koja će studentima predstaviti i prilike za usavršavanje u okviru projekta Circle U.

 

alt text