Вест

Привредна комора Србије у 2022. години додељује 10 награда за најбоље докторске дисертације одбрањене у току 2020/2021. године