Вест

ОБАВЕШТЕЊЕ - Студенти којима је истекао рок за завршетак студија

Студенти којима је истекао рок за завршетак студија (основне академске студије 8 година, мастер и специјалистичке академске студије 2 године, докторске академске студије 6 година), а желе да наставе студије, потребно је да поднесу Захтев за продужење рока за завршетак студија свом референту у Студентској служби до 26.09.2022. године.