pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za matematiku i fiziku

Institut
Poljoprivredna tehnika

Šef katedre
Dimitrije Andrijević

Sekretar
Jelena Kozoderović

Katedru čini 12 zaposlenih, od toga 6 doktora nauka, 1 magistar  i 2 MSc.Istorijat

Katedra je formirana tek 1965. godine, ali su neke naučne discipline Katedre bile obuhvaćene nastavom još u prvim godinama posle formiranja Fakulteta. Tako je matematiku odmah po osnivanju Fakulteta predavao M. Nešić, prof. Tehničkog fakulteta, ali je nastava iz ovog predmeta kasnije ukinuta. Uoči II svetskog rata fiziku je predavao M. Popović, koga je posle zamenio S. Šljivić. Posle oslobođenja zemlje izmenom nastavnih planova, predmeti matematika i fizika su ukinuti, ali je uveden predmet osnovi mašinstva sa elektro tehnikom, koji je obuhvatao materiju iz fizike.

Osnivanjem odseka za tehnologiju poljoprivrednih sirovina organizovana je nastava iz većeg broja matematičko-fizičkih i inženjerskih disciplina, kao što su: matematika, fizika, termodinamika, mašinstvo sa elektrotehnikom, tehničko crtanje, a izmenom i usavršavanjem nastavnih planova ponovo je uvedena nastava iz matematike na ostalim odsecima. Ovakav razvoj nastave ukazao je na potrebu da se premeti ovih disciplina objedine u jednu katedru. Nastavu iz matematike, na Odseku za tehnologiju poljoprivrednih sirovina izvodio je u periodu od 1961. do 1965. godine M. Bratina. Pošto je napustio Fakultet, nastavu je preuzeo Đ. Karapandžić, prof. Šumarskog fakulteta, do 1969. godine, kada je za stalnog nastavnika izabran docent R. Dacić. U međuvremenu za matematiku na ostalim odsecima Fakulteta (osim Tehnološkog) izabran je Č. Đaja za predavača, a 1968. za docenta. U nastavi matematike učestvovala je od 1963-1969. godine kao stalni asistent M. Mikelić. Osim nje kasnije su za stalne asistente izabrani 1967. godine M. Čanak, a 1969. D. Krgović.
Nastavu iz fizike izvodi od 1962. godine, kao honorarni viši predavač Lj. Barbarić, načelnik u Saveznoj komisiji za nuklearnu energiju, a 1969. za stalnog asistenta na ovom prednetu izabran je F. Kermendi. A zatim i nastavu poreuzeo D. Stanojević.Nastava

Aktivnost Katedre za matemtiku i fiziku ogleda se u odvijanju nastave na osnovnim i doktorskim studijama. Nastava na osnovnim studijama odvija se iz predmeta: Matematika, Matematika 1, Matematika 2, Fizika i Informatika. Nastava na doktorskim studijama obuhvata predmet Primena merne tehnike i merenja.Istraživanje

Naučna delatnost Katedre za Matematiku i fiziku, vezana je za uže stručne oblasti kojima se zaposleni bave i odvija se pri naučno-istraživačkim projektima.Osoblje

redovni profesor
Vladimir Pavlović redovni profesor
Boško Damjanović redovni profesor

vanredni profesor
Dimitrije Andrijević vanredni profesor

docent
Vanja Stepanović docent
Vesna Pajić docent

asistent
Ivana Vukašinović asistent
Dragica Radovanović asistent
Jelena Kozoderović asistent
Nikola Ivanović asistent
Dragana Dudić asistent

stručni saradnik
Zorica Spasić stručni saradnik