pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za tehničke nauke

Institut
Poljoprivredna tehnika

Šef katedre
Dragan Petrović

Sekretar
Branko Radičević

Istorijat

KATEDRA ZA TEHNIČKE NAUKE osnovana je 10. maja 2003. godine. Katedru čine 8 članova, 3 redovna profesora, 1 docent, 3 asistenta, i 1 tehnički saradnik. Šef katedre je dr Đukan Vukić, redovni profesor, a sekretar Katedre mr Branko Radičević, asistent.Nastava

Članovi Katedre izvode nastavu iz širokog dijapazona predmeta, počevši od opšte obrazovanih predmeta (Tehnička mehanika, Hidraulika, Termodinamika, Izrada grafičke dokumentacije i dr.) pa sve do stručnih premeta iz oblasti pogonskih mašina u poljoprivredi, sistema automatizacije i primene električne energije u poljoprivredi i obnovljivih izvora energije i njihove primene u poljoprivredi.Istraživanje

Glavne oblasti istraživanja članova Katedre za tehničke nauke su: Merna tehnika i merenja u poljoprivredi, Projektovanje i konstruisanje poljoprivrednih mašina, Alternativni pogoni u poljoprivredi, Električne mašine, Obnovljivi izvori energije, Istraživanja iz oblasti turbulencije i termalne anemometrije, Modeliranje i optimizacija proizvodnih procesa u oblasti poljoprivredne tehnike i dr.

Članovi Katedre su do sada objavili preko 100 radova u istaknutim međunarodnim i domaćim časopisima i učestvovali su na većem broju međunarodnih i domaćih projekata.Osoblje

redovni profesor
Đukan Vukić redovni profesor
Dragan Petrović redovni profesor

vanredni profesor
Olivera Ećim - Đurić vanredni profesor

docent
Ivan Zlatanović docent
Branko Radičević docent

asistent
Vera Cerović asistent

tehnički saradnik
Ivan Spasojević tehnički saradnik