pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za poljoprivrednu tehniku

Institut
Poljoprivredna tehnika

Šef katedre
Rade Radojević

Sekretar
Milan Dražić

Istorijat

Poljoprivredno - šumarski fakultet od svog osnivanja (1919. godine) u svoj nastavni plan ugrađivao je discipline iz oblasti poljoprivredne tehnike. I tada se osećala potreba za izučavanjem i upoznavanjem studenata agronomije sa poljoprivrednom tehnikom.
U Nastavnom planu Fakulteta (poljoprivrednog odseka), iz školske 1920/21. godine postojala su 43 predmeta, svrstana u 3 grupe. U okviru njih su bile i discipline vezane za poljoprivrednu tehniku:

 1. grupa - osnovni predmeti: pod br. 5. Eksperimentalna fizika i mehanika;
 2. grupa - stručni predmeti: pod br. 23. Kulturna tehnika; pod br. 24. Nauka o poljoprivrednom oruđu; pod br. 31. Opšte i poljoprivredno građevinarstvo.
 3. grupa - pomoćni predmeti: pod br. 40. Uvod u studiju poljoprivrede i pod br. 43. Tehničko crtanje.


Uredbom Poljoprivredno-šumarskog fakulteta od 1924. godine ukida se 10 predmeta, među kojima su i predmeti Uvod u studiju poljoprivrede i Tehničko crtanje. Nastava predmeta Poljoprivredne mašine odvijala se u tadašnjem Geološkom zavodu (ul. Dobračina 16). Prvi nastavnik predmeta Nauka o poljoprivrednim mašinama i oruđima bio je prof. Timotej Lokot (izbeglica iz Rusije), a kasnije Božidar Jovanović.

Posle II svetskog rata predmet Poljoprivredne mašine i oruđa predavali su prof. dr Mladen Josifović i prof. Vlastimir Đorđević. Izborom dr Nikole Ružičića (1947. godine) za docenta na predmetu Poljoprivredne mašine i oruđa, predmet se u potpunosti ustaljuje. Uključuju se novi kadrovi, dr Bogosav Nikolić, dr Periša Milošević i Sava S. Odadžić, dipl. ing. mašinstva. Predmet je kasnije dobio naziv Poljoprivredne mašine sa mašinstvom. Ovaj predmet su slušali studenti svih odseka (ratarski, stočarski i voćarsko-vinogradarski) na II godini studija. Dopunom nastavnog plana 1964. godine uveden je, kao poseban predmet, Mašinstvo sa elektrotehnikom. Nastavu su izvodili dr Branislav Đaković i Srboljub Mandić, dipl. ing. mašinstva. Iste godine uveden je predmet Praktična obuka za sve proizvodne odseke i Zaštitu bilja.

Jačanje materijalne osnove Fakulteta i dovođenje novih kadrova omogućilo je da se 1966. godine formiraju 3 nove samostalne nastavne grupe: Melioracije, Zaštita bilja i Mehanizacija poljoprivrede. Nastavnu ghrupu za Mehanizaciju poljoprivrede sačinjavale su dve katedre: Katedra za poljoprivredne mašine i Katedra za matematiku i fiziku.

Nastavna Grupa 1971. godine prerasta u nastavni Odsek, zadržavajući naziv Mehanizacija poljoprivrede. Godine 1989. Odsek dobija novi naziv, Održavanje i eksploatacija mehanizacije u poljoprivredi, a 1998. godine, sadašnji naziv, Odsek za poljoprivrednu tehniku.

Godine 1970/71 na našem Fakultetu se formira 9 Instituta. Jedan od instituta je Institut za mehanizaciju i racionalizaciju rada u poljoprivredi, formiran od sledećih disciplina: Mehanizacija poljoprivrede, Matematika, Mašinstvo, Termodinamika, Tehnološke operacije, Fizika, Organizacija rada, Organizacija poljoprivrednih preduzeća i Odbrana i zaštita.

U okviru Instituta formirane su 4 katedre: Katedra za poljoprivredne mašine, Katedra za fiziku i matematiku, Katedra za organizaciju i racionalizaciju rada i Katedra za narodnu odbranu. Reorganizacijom Fakulteta Katedra za organizaciju i racionalizaciju rada je prešla u Institut za agroekonomiju. Institut za poljoprivrednu tehniku ostao je sa tri katedre. Godine 1994, zbog nastalih društvenih promena, prestala je sa radom i Katedra za odbranu i zaštitu.

Katedra za mehanizaciju poljoprivrede, po sadašnjoj organizaciji Instituta za poljoprivrednu tehniku, postoji od 2004. goidine.Nastava

Članovi Katedre za mehanizaciju poljoprivrede učestvuju u izvođenju nastave na gotovo svim Odsecima Poljoprivrednog fakulteta. Naravno, angažovanje u izvođenju nastave vezano je, pre svega, za nastavu na Odseku za poljoprivrednu tehniku. Nastavno osoblje Katedre za mehanizaciju poljoprivrede izvodi nastavu na čak 60 predmeta. Od toga, 30 predmeta je na osnovnim akademskim studijama Odseka za poljoprivrednu tehniku, 8 na diplomskim akademskim studijama Odseka za poljoprivrednu tehniku, a 13 na doktorskim akademskim studijama Odseka za poljoprivrednu tehniku. Nastava na drugim odsecima realizovana je kroz 8 predmeta na osnovnim akademskim studijama i 1 predmet na diplomskim akademskim studijama.

Ovakvom organizacijom nastavnih aktivnosti Člasnova Katedre za mehanizaciju poljoprivrede, u potpunosti je pokrivena tematika Poljoprivredne mehanizacija, pri čemu je svakom Odseku ponuđen nastavni plan i program u skladu sa interesovanjima i potrebama pojedinih Odseka Poljoprivrednog fakulteta.

Nastavnici i saradnici, Članovi Katedre za mehanizaciju poljoprivrede, se u realizaciji nastave oslanjaju na neophodne teorijske osnove Poljoprivrednih mašina, oruđa i uređaja, ali se trude i da studentima prikažu i najsavremenija rešenja i saznanja iz ove oblasti, koja su proistekla iz sopstvenih istraživanja i istraživanja u svetu.Istraživanje

Naučni i istraživački rad Članova Katedre za mehanizaciju poljoprivrede realizuje se kroz dve uže naučne oblasti: Mehanizacija biljne proizvodnje i Mehanizacija stočarske proizvodnje. Oblasti istraživanja uže naučne oblasti Mehanizacije biljne proizvodnje su:

 • Mehanizacija, tehnološko-tehnički sistemi i rešenja, proizvodni procesi u svim oblastima biljne proizvodnje (ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, hortikultura, proizvodnja lekovitog bilja)
 • Mehanizacija, tehnološko-tehnički sistemi i rešenja u komunalnim radovima i održavanju terena posebne namene
 • Tehnološko – tehnički sistemi proizvodnje u zaštićenom prostoru
 • Tehnološko – tehnički sistemi i rešenja u tehnici navodnjavanja (metode navodnjavanja mikroirigacijom, metode navodnjavanja u zaštićenom prostoru, metode navodnjavanja njivskih kultura, metode navodnjavanja u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji)
 • Energetska efikasnot biljne proizvodnje, proizvodnja i potrošnja energije u biljnoj proizvodnji, obnovljivi izvori energije, biomasa i mogućnosti primene u proizvodnji energije
 • Poljoprivredni materijali i njihova svojstva (termo – fizička, mehanička i dr.)
 • Tehnološko – tehnički sistemi transporta, skladištenja i dorade poljoprivrednih proizvoda
 • Poljoprivredni traktori i traktorsko – mašinski agregati. Evaluacija stanja i eksploataciono ispitivanje traktora i traktorsko-mašinskih agregata, Energetska efikasnost eksplaoatacije traktora i traktorsko-mašinskih agregata, Optimizacija traktorsko-mašinskih sistema u uslovima biljne proizvodnje. Problemi kretanja i stabilnosti vanputnih vozila i meliorativnih mašina. Uzroci i posledice nesreća u radu poljoprivrednih mašina. Zaštita i mere kontrole zdravlja ljudi u korišćenju poljoprivredne tehnike.
 • Postupci, oprema i mašine u održavanju tehničkih sistema u poljoprivredi. Tehnologije održavanja tehničkih sistema u poljoprivredi. Tehnologije remonta poljoprivrednih mašina.
 • Optimizacija i simulacija proizvodnih procesa u poljoprivredi
 • Tehničko-tehnološke inovacije u biljnoj proizvodnji
 • Eksploatacija poljoprivredne tenike, Ispitivanje postojećih tehničkih sistema u poljoprivredi, Izrada projekata mehanizacije u zavisnosti od procesa poljoprivredne proizvodnje.


Oblasti istraživanja uže naučne oblasti Mehanizacija stočarske proizvodnje su:

 • Sistemi držanja muznih krava, tovne junadi, ovaca, svinja i živine.
 • Objekti i oprema za držanje muznih krava, tovne junadi, ovaca, svinja i živine.
 • Mikroklima i sistemi za ventilaciju stočarskih objekata, zaštita okoline.
 • Sistemi za snabdevanje vodom i oprema za napajanje životinja.
 • Sistemi mašinske muže
 • Mehanizacija proizvodnje i pripreme stočne hrane
 • Mehanizacija za ishranu domaćih životinja.
 • Izđubravanje, nega i prerada čvrstog i tečnog stajnjaka na stočarskim farmama.
 • Geo-informacioni sistemi i precizna poljoprivreda


Osoblje

redovni profesor
Milovan Živković redovni profesor
Mirko Urošević redovni profesor
Goran Topisirović redovni profesor
Rade Radojević redovni profesor
Dušan Radivojević redovni profesor
Mićo Oljača redovni profesor
Steva Božić redovni profesor

vanredni profesor
Rajko Miodragović vanredni profesor
Zoran Mileusnić vanredni profesor
Aleksandra Dimitrijević vanredni profesor

docent
Miloš Pajić docent
Kosta Gligorević docent

asistent
Dušan Radojičić asistent
Milan Dražić asistent

instruktor praktične obuke
Nikola Mišković instruktor praktične obuke

tehnički saradnik
Slavica Kovačević tehnički saradnik
Dragan Ilijevski tehnički saradnik
Strahinja Ajtić tehnički saradnik