pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Institut/Odsek Agroekonomija

   
 
Direktor
Radojka Maletić

Sekretar
Gordana Marinković

Telefon:
direktni: 4413460

lokal: 3460

Faks:
3161 730

Elektronska pošta:
economy@agrif.bg.ac.rs

Institut za agroekonomiju je organizaciona celina sastavljena od pet katedra u okviru kojih se odvija nastavni i naučni proces.

1) U oblasti agroekonomije obrazovna delatnost počiva na sadržajima ekonomike poljoprivrede i prehrambene industrije, planiranja razvoja poljoprivrede, organizacije i razvoja zadrugarstva, informacionih sistema, tržišta, prometa i marketinga poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, organizacije i ekonomike poljoprivredne proizvodnje, upravljanja razvojem poljoprivrednih preduzeća i porodičnim gazdinstvima, računovodstvu, finansijama i reviziji poslovanja, razvoju i primeni ekonometrijskih metoda i postupaka u istraživanju i upravljanju resursima i na ruralnoj sociologiji.

2) Od osnivanja do danas u Institutu za agroekonomiju bilo je 134 zaposlenih, 48 redovnih profesora, 16 vanrednih, 17 docenata, 18 asistenata, 20 asistenata-pripravnika, 9 tehničkih saradnika, 6 spremačica. Danas imamo oko 50 zaposlenih u Institutu.

Aktivni smo u upravljačkoj strukturi Fakulteta. Od osnivanja Odseka do danas, dali smo Fakultetu 5 dekana (sadašnji Dekan prof. dr Nebojša Ralević – u četvrtom mandatu je sa Agroekonomskog odseka) i pet prodekana.


Istorijat

Tačno pre 47 godina (1963.), pored već postojećih četiri odseka osnovan je kao peti po redu i Odsek za agroekonomiju, ne kao ukras Fakulteta, već kao izraz potreba društva i privrede za stručnim i naučnim znanjima organizaciono-ekonomskog sadržaja.

Preteče osnivanju Agroekonomskog odseka bili su Zavod za poljoprivredno gazdovanje 1941. godine i Zavod za ekonomiku poljoprivrede posle 1941. godine.

Godine 1921. formiran je Zavod za nauku o poljoprivrednom gazdovanju sa oglednim dobrom koji je imao samo jednog stalno izabranog nastavnika koji je bio i njegov upravnik dr Milan Vlajinac.

Drugi stalni nastavnik bio je dr Milan Krištof, zatim dr Stanko Mirić, dr Jaroslav Ševarlić i tako redom do današnjeg dana.

U nedostatku tehničko-tehnoloških i agronomskih znanja, Ekonomski fakultet Beogradskog Univerziteta je dao predlog za osnivanje Agroekonomskog odseka i u najtešnjoj saradnji pružio pomoć u obrazovanju agroekonomskog kadra.

Od osnivanja Odseka i nadalje izvršeno je nekoliko promena nastavnog plana osnovnih, magistarskih i doktorskih studija, koje su se karakterisale pregrupisavanjem nastavne materije, čime je obezbeđeno praćenje dostignuća u nauci i potreba u poljoprivrednoj praksi za obuhvatnije rešavanje agroekonomskih problema sa posebnom orijentacijom u rešavanju organizaciono-ekonomskih problema individualnih poljoprivrednih gazdinstava kao subjekta privređivanja.


Nastava

Najnovima reforma visokog obrazovanja naterala nas je da uđemo u Bolonjski proces i formiramo studijske programe za:

  • Osnovne akademske studije sa trajanjem od četiri godine,
  • Master studije 4+1 godina,
  • Specijalističke akademske studije sa trajanjem od jedne godine, i
  • Doktorske akademske studije sa trajanjem od tri godine.

Izrađeni su novi studijski planovi i programi sa usvojenim sadržajima savremenih dostignuća razvijenih zemalja, što omogućava uključivanje studenata i nastavnika u evropski akademski obrazovni prostor.

Osnovne akademske studije
Studijski program Agroekonomije prvog nivoa visokog obrazovanja predstavlja studijski program osnovnih akademskih studija. Po završetku student stiče akademski naziv inženjer poljoprivrede za agroekonomiju a u dodatku diplome navedene su discipline koje se izučavaju u okviru studijskog programa.

Program osnovnih akademskih studija koji traje 4 godine, odnosno 8 semestara ima ukupno 53 predmeta, od toga 32 obavezna i 21 izborni, posle čega je predviđena i izrada završenog rada. Završetkom osnovnih akademskih studija student stiče 240 ESP bodova.

Diplomske akademske studije (MASTER)
Studijski program Agroekonomija drugog nivoa visokog obrazovanja predstavlja studijski program diplomskih akademskih studija. Po završetku diplomskih akademskih studija student stiče akademski naziv diplomirani inženjer poljoprivrede za agroekonomiju – master. U dodatku diplome upisuje se naziv studijskog pravca kao i grupa izbornih predmeta i na osnovu izbornih predmeta uže područje obrazovanja. Program diplomskih akademskih - master studija traje jednu godinu odnosno dva semestra. U okviru studijskog programa izučavaju se četiri obavezna i četiri izborna predmeta a sastavni deo studija je i diplomski rad. Završetkom jednogodišnjih diplomskih studija student stiče 60 ESPB.

Specijalistički studijski program i doktorske akademske studije nalaze se još u postupku akreditacije, te će se opis njihovog sadržaja dati pošto budu ovi studijski programi akreditovani.

Studente u Bolonjskom procesu prihvatamo kao ravnopravne partnere sa učešćem u odlučivanju o svim pitanjima akademskog obrazovanja. Time se postiže veća mobilnost u međuuniverzitetskoj pokretljivosti studenata, nastavnog osoblja, istražvača kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Sa visokom ozbiljnošću radimo sa našim studentima. Savetujemo im da kontinuirano uče i da se bez truda i studentske nesanice neće ovde lepo osećati kao i to da veruju u izabranu struku, nauku, svoje profesore i asistente i naravno u sebe.

Od osnivanja Odseka 1963. godine do danas diplomiralo je oko 2000 studenata. Danas su to ugledni ljudi, dobri stručnjaci, istaknuti menadžeri u preduzećima, kompanijama, privrednim komorama, zadružnim savezima, bankama, ministarstvima i vodeći stručnjaci u školama, zavodima, institutima, visokim školama i fakultetima.

Na Agroekonomskom odseku su sticali znanja i primenjivali ih u svojim zemljama i studenti iz Afrike, Azije, Latinske Amerike i Evrope (posebno Grčke).


Istraživanje

Nastavno-obrazovni i naučno-istraživački rad se sprovodi kroz katedre kao osnovne naučno-nastavne jedinice, kojih Institut ima pet, a to su:

  • Katedra ekonomike poljoprivrede i tržišta,
  • Katedra teorije troškova, računovodstva i finansija,
  • Katedra za menadžment u agrobiznisu,
  • Katedra teorijske ekonomije, sociologije, sociologije sela i poslovnog prava i
  • Katedra za statistiku.

Razultati naučno-istraživačke aktivnosti Instituta za agroekonomiju su 117 magistara i 133 doktora nauka.

Ovome se može dodati i naučno-istraživačka aktivnost Instituta utkana kroz izradu brojnih studija, projekata iz oblasti agrarne ekonomije i ruralnog razvoja.

Organizatori smo brojnih naučnih simpozijuma, savetovanja i redovni suorganizatori međunarodnih naučnih skupova i Vlasinskih susreta i onih koje organizuje Institut za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu i Društvo agrarnih ekonomista Srbije.

Članovi našeg Instituta su plodni naučni radnici sa velikim brojem objavljenih udžbenika, knjiga, monografija, naučnih radova publikovanih u domaćim, inostranim časopisima i zbornicima radova čime najdirektnije pronose glas i ime Instituta i Odseka.

Na kraju savetujemo svoje studente da cene učenost, da budu misleći ljudi i da im sticanje znanja bude u službi formiranja svoje ličnosti i svog pogleda na svet kao i to da uvažavaju i cene prave ljudske vrednosti.

Konačno, govorimo im da je učenje i stucanje znanja uzvišenost življenja.

Uvereni smo da agroekonomska struka i nauka idu uzlasnom linijom u svom razvoju, sa obavezom svakog od nas da čuvamo njeno dostojanstvo, da je zajedničkim snagama razvijamo i unapređujemo.Osoblje


redovni profesor
Živković Dragić redovni profesor
Zarić Vlade redovni profesor
Vasiljević Zorica redovni profesor
Stevanović Simo redovni profesor
Sredojević Zorica redovni profesor
Ralević Nebojša redovni profesor
Rajić Zoran redovni profesor
Pešić Radmilo redovni profesor
Munćan Petar redovni profesor
Maletić Radojka redovni profesor
Ljubanović-Ralević Ivana redovni profesor
Lakić Nada redovni profesor
Jablanović Vesna redovni profesor
Božić Dragica redovni profesor
Bogdanov Natalija redovni profesor

vanredni profesor
Zakić Vladimir vanredni profesor
Popović Blaženka vanredni profesor
Jelić Sreten vanredni profesor
Ivanović Sanjin vanredni profesor
Bulatović Branka vanredni profesor

docent
Savić Bojan docent
Paunović Tamara docent
Nikolić Marija docent
Munćan Mihajlo docent
Janković Šoja Svjetlana docent
Dimitrijević Bojan docent

asistent
Vasilić Marina asistent
Todorović Saša asistent
Popović Nikola asistent
Papić Ružica asistent
Jovanović Tatjana asistent
Gavrić Olga asistent
Đoković Jelena asistent
Bucalo Jelić Dana asistent
Anokić Ana asistent

stručni saradnik
Spremo Snežana stručni saradnik

tehnički saradnik
Savić Ljiljana tehnički saradnik
Jovanović Momčilo tehnički saradnik

redovni profesor (angažovani profesor)
Stanković Ljiljana redovni profesor (angažovani profesor)

vanredni profesor (angažovani profesor)
Jevremović Petrović Tatjana vanredni profesor (angažovani profesor)

tehnički sekretar
Marinković Gordana tehnički sekretar