pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 


Fitomedicina - Sistem dobre prakse

Prezentacija programa:

FM_SiDoPra_Prezentacija.ppt

Poruka autora:

Program je proizašao iz potrebe autora da studentima Odseka za fitomedicinu prenese znanja i veštine iz Tehnologija zaštite bilja. Ispostavilo se da može biti od pomoći i širem krugu korisnika, koji se profesionalano ili amaterski bave zaštitom bilja, posebno ako moraju brzo da nalaze rešenja ili da odgovaraju na različita pitanja.

Pri koncipiranju programa nije se težilo prikazivanju sadržaja koje treba da zna mali broj specijalista nego građa koju ne bi smeli da ne znaju stručnjaci iz ove i dodirnih oblasti, kao ni oni koji javno govore ili pišu o zaštiti bilja u celini.

Ako ovim doprinesemo u širenju znanja iz fitomedicine biće nam veliko zadovoljstvo i opravdanje za višegodišnji rad na razvoju programa.

Preuzimanje programa:

FM_SiDoPra.zip

Korisnička prava:
  • 10 dana slobodno (studenti Fitomedicine 90 dana)
  • 30, 90, 180 i 365 dana u dogovoru sa autorom
Obavezni elementi za ostvarivanje korisničkih prava:
  • ime i prezime
  • e-mail
  • HWID računara
  • predlog ... dana
Ažuriranje podataka:
  • Tokom trajanja korisničkih prava
  • u dogovoru sa autorom
Kontakt:

e-mail: pvuksa@agrif.bg.ac.rs