pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Aleksandra Dimitrijević, vanredni profesor

Aleksandra Dimitrijević - Fotografija

Matični institut

Poljoprivredna tehnika

Telefon

  • fiksni: 011 2194 606

Elektronska pošta


Godina rođenja

1978.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2016 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Doktorat 2011 Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Magistratura 2006 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke
Diploma 2001 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke


Uža naučna oblast
Poljoprivredna tehnika

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Transport u poljoprivredi
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Poljoprivredni traktori
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Inžinjering u zaštićenom prostoru
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Mehanizacija dorade i skladištenja poljoprivrednih proizvoda
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Mehanizacija voćarsko- vinogradarske proizvodnje
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
Osnovne akademske studije
Mašine u zaštiti bilja
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
Mahanizacija biljne proizvodnje
Tehnološko-tehnički sistemi gajenja u zaštićenom prostoru
Potrošnja energije, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije u poljoprivredi
Tehnološko-tehnički sistemi transport, skladištenja i dorade poljoprivrednih proizvoda


Reprezentativne reference
1. Djevic, M., Dimitrijevic, A. (2009). Energy consumption for different greenhouse construction. Energy, 34, No. 9: 1325-1331

2. Đević, M, Dimitrijević Aleksandra (2009): Possibilities of using fruit processing residues as fuel, Actual Tasks on Agricultural Engineering, str. 257-263

3. Đević, M, Dimitrijević Aleksandra (2009): Energy analysis for greenhouse and open filed tomato production, Actual Tasks on Agricultural Engineering, str. 347-353

4. Đević, M, Dimitrijević Aleksandra (2008): Energy Consumption for Different Greenhouse Constructions, Acta Horticulturae 801: 781-786

5. Đević, M, Dimitrijević Aleksandra (2008): Energy Consumption for Different Greenhouse Constructions, Journal of Agricultural Sciences, Vol. 53, No1: 71-77

6. Đević, M., Dimitrijević A.(2007): Storage and post-harvest technique for rural development, International Round Table Meeting, Kosjeric, Serbia

7. Đević, M, Dimitrijević Aleksandra (2006): Energy Consumption for Plastic Covered Greenhouse Structures, 3rd International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Bulgaria, proceedings 186-191.

8. Urošević, M., Mileusnić, Z., Miodragović, R., Dimitrijević Aleksandra (2006): Energetical Parameters of Tractor-implement Unit for Additional Tillage in Highly Intensive Orchards, Actual Tasks on Agricultural Engineering str. 437-443

9. M. Djevic, A. Dimitrijevic (2006): Energy Consumption for Different Greenhouse Structures, Agricultural Engineering for a Better World, XVI CIGR World Congress

10. Djevic, M., Dimitrijevic Aleksandra, Blazin S. (2005): Energy Efficiency of Tomato Production in Heated and Non-Heated Greenhouse, 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Izmir, Turkey

Tekući projekti
31051- Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda

Stručna usavršavanja
2003. - jednomesečna DAAD stipendija (prema projektu Network for Advanced Education in Agricultural Engineering in SEE) za posetu Instituta za hortikulturu i inženjering u Frajzingu, Nemačka.
2004. - međunarodni kurs Latest Development in Agricultural Marketing, Environment Protection and Engineering u Budimpešti (Mađarska).
2005. - jednomesečna DAAD stipendija (prema projektu Network for Advanced Education in Agricultural Engineering in SEE) za posetu Instituta za hortikulturu i inženjering u Hanoveru, Nemačka.
2007. - EU Marie Curie Project Training Course II 2007: Agricultural Technologies for Sustainable and Efficient Production, Processing and Use of Biomass - ATproB, Potsdam, Germany


Drugi relevantni podaci
U dosadašnjem istraživačkom radu, Aleksandra Dimitrijević je, samostalno i u saradnji sa drugim autorima objavila 43 naučnih i stručnih radova iz svoje oblasti. Učestvovala je na pet projekata, od kojih su četiri finansirana od strane Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, dok je jedan projekat međunarodni i finansiran od strane DAAD-a i Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope. Jedan je od autora praktikuma Mašine i aparati za primenu pesticida. Dimitrijević Aleksandra je jedan od recenzenata u međunarodnom časopisu CIGR E-journal u sekciji Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije kao i međunarodnom časopisu Energy u delu potrošnja energije u objektima zaštićenog prostora. Dimitrijević aleksandra je dobotnik nagrade za najboljeg studenta druge godine Poljoprivrednog fakulteta (dodeljuje Zadužbina Nikole Spasića) kao i nagrade za studenta generacije Beogradskog Univerziteta za 2000/01. godinu.