pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Olivera Ećim - Đurić, vanredni profesor

Olivera Ećim - Đurić - Fotografija

Matični institut

Poljoprivredna tehnika

Telefon

  • lokal: 446

Elektronska pošta


Godina rođenja

1972.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2010 Poljoprivredni fakultet Beograd Mehanika i termodinamika
Doktorat 2008 Mašinski fakultet, Beograd Mehanika fluida
Magistratura 2003 Mašinski fakultet, Beograd Vazduhoplostvo
Diploma 1995 Mašinski fakultet, Beograd Vazduhoplostvo


Uža naučna oblast
Termodinamika

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Obnovljivi izvori energije i tehnologije korišćenja u poljoprivredi
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Termodinamika
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
Termodinamika
Prostiranje mase i toplote
Obnovljivi izvori energije
Energetska efikasnost građevinskih objekata

Reprezentativne reference
1. Marija S. Todorovic, F. Kosi, G. Koldzic, Lj. Simic, O. Ecim: Solar Energy and Renewable Energy Sources, World Solar Program 1996-2000, Energy - Economy - Ecology, Vol. 1, Year III, pp 150-157
2. Marija Todorovic, Olivera Ecim: Building’s Polyvalent Facades – Renewable Energy Sources Based Distributed CHP Production, Invited Lecture, Istanbul 2004
3. O. Ecim, M. Todorovic,: Polyvalent Facades – Distributed CHP Production Based on Buildings Integrated Solar Energy, Ekofilia, Jelena Gora 2004
4. Marija Todorovic, Olivera Ecim: Building’s Intelligence Based on Building Performance Simulation, Invited Lecture, Instalatii Pentru Constructii si Confortul Ambiental, Conferinta cu Participare Internationala, Universitatea Politehnica, pp. 531-538, 2004
5. Marija Todorovic, Olivera Ecim: Building’s Poplyvalent Facades - Renewable Energy Sources Based Distributed CHP Production, Invited Lecture, Istanbul, 2004
6. Marija Todorovic, Olivera Ecim, Aleksandar Marjanovic, Ivan Randjelovic: Natural and Mixed Ventilation Design via CFD and Architectural Modeling, Palenc 2005 – the First Passive and Low Energy Cooling for Built Environment, Proceedings, Santorini, 2005
7. Marija Todorovic, Olivera Ecim, Aleksandar Marjanovic, Ivan Randjelovic: Natural and Mixed Ventilation Design via CFD and Architectural Modelling, International Journal of Ventilation, Vol. 5, Issue 4., pp. 447 – 458, 2007.
8. M. Todorović, Z. Vasiljević, O. Ećim, B. Dimitrijević, I. Zlatanović: Energetska i ekonomska optimizacija sistema toplotnog i fotonaponskog korišćenja sunčeve energije u specijalnoj bolnici u banji Rusanda, KGH, pp. 43-53, Beograd, 2007
9. Marija Todorovic, Olivera Ecim 2008: Dynamic Exergetic System Performance: Predictionand Validation ), Seminar Advanced Applications for New Heights in Net-Zero-Energy Buildings, ASHRAE Conference, New York
10. Marija Todorovic, Olivera Ecim 2008: Building Performance Simulation for the Buildingd Integrated PV and Heat Recovery : Belgrade, Bahrain, Moscow and Singapore , Seminar Designing and Realization of Energy Efficient, Sustainable and Green Buildings to Stop Global Warming, ASHRAE Conference, New York

Tekući projekti
1. Unapređenje energetskih karakteristika i kvaliteta unutrašnjeg prostora u zgradama obrazovnih ustanova u Srbiji sa uticajem na zdravlje, Tehnološki razvoj, 2011-2014.
2. Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica animalnog (životinjskog) porekla u cilju dobijanja kvalitenih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu, Tehnološki razvoj, 2011-2014.

Stručna usavršavanja
7th International Solar Energy Workshop” at Lanzhou, China 1998.
Second UniAdrion Graduate Summer School, International Cooperation and Sustainable Development of Agricultural, Environmenta and Rural Systems, Cervia, Italy 2003.

Drugi relevantni podaci
Dr Olivera Ećim-Đurić objavila je više od 40 naučnih i stručnih radova i učestvovala je u 7 projekata. Član je Saveza mašinskih inženjera i tehničara Srbije i Američkog društva za grejanje, hlađenje i klimatizaciju ASHRAE. Višegodišnji je sekretar "Međunarodne letnje škole" koja se pod nazivom "Information and Technology Transfer on Renewable Energy Sources for Sustainable Agriculture, Food Chain and HFA", u organizaciji Odeljenja za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije Instituta za poljoprivrednu tehniku, Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.