pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Ivan Zlatanović, docent

Ivan Zlatanović - Fotografija

Matični institut

Poljoprivredna tehnika

Elektronska pošta


Godina rođenja

1977.
Lična veb adresaAkademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2013 Poljoprivredni fakultet, Beograd Mašinstvo u poljoprivredi
Doktorat 2013 Mašinski fakultet, Beograd Mašinstvo-Termomehanika
Diploma 2003 Mašinski fakultet, Beograd


Uža naučna oblast
Mašinstvo u poljoprivredi

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Termodinamika i termotehnika
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Pogonske jedinice u poljoprivredi
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Alternativni pogoni u poljoprivredi
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Termodinamika
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
Termodinamika;
Fenomeni prenosa toplote i supstancije;
Termodinamika višekomponentnih sistema;
Termotehnika, termoenergetika, gasna i procesna tehnika;

Reprezentativne reference
1. Zlatanović, I., Komatina, M., Antonijević, D.: Low-temperature convective drying of apple cubes, Applied Thermal Engineering, 53(1) (2013), p.114-123, (ISSN 1359-4311), doi:10.1016/j.applthermaleng.2013.01.012, 2013. (IF2011=2.064, KoBSON, M21,Thermodynamics)

2. Zlatanović, I., Rudonja, N.: Experimental Evaluation Of Desuperheating And Oil Cooling Process Through Liquid Injection In Two-Staged Ammonia Refrigeration Systems With Screw Compressors, Applied Thermal Engineering 40 (2012), p.210-215, (ISSN 1359-4311), doi:10.1016/j.applthermaleng.2012.02.023, 2012. (IF2011=2.064, KoBSON, M21, Thermodynamics)

3. Zlatanović, I., Gligorević, K., Ivanović, S., Rudonja, N.: Energy-Saving Estimation Model For Hypermarket HVAC Systems Applications, Energy and Buildings 43 (2011), p.3353–3359, (ISSN 0378-7788), doi:10.1016/j.enbuild.2011.08.035, 2011. (IF2011=2.386, KoBSON, M21, C&B Technology)

4. Živković, M., Urošević, M., Oljača. S.I., Oljača M.V., Gligorević, K., Zlatanović, I., Koprivica, R., Pajić, M., Ružičić, L.: Aspects of using potential energy product of biomass after pruning fruit and grape plantations in Republic of Serbia. The Journal „Agriculture and Forestry“, 59(1), pp. 167-182, (ISSN 0554-5579), 2013.

5. Radojičić, D., Zlatanović, I., Radivojević, D., Topisirović, G., Gligorević, K., Pajić, M., Dražić, M.: Mogućnost, značaj i efekti prečišćavanja stajskog vazduha, 16th Scientific conference „Current problems and tendecies in agricultural engineering“, Proceedings, pp. 147-155, (ISBN 978-86-7834-168-7), 14.December, Belgrade, 2012.

6. Zlatanović, I.: Application of modern drying technology in the food processing industry, 16th Scientific conference „Current problems and tendecies in agricultural engineering“, Proceedings, pp. 227-233. (ISBN 978-86-7834-168-7), 14.December, Belgrade, 2012.

7. Zlatanović, I.: Types, classification and selection of dryers in agroindustry, 16th Scientific conference „Current problems and tendecies in agricultural engineering“, Proceedings, pp. 234-244. (ISBN 978-86-7834-168-7), 14.December, Belgrade, 2012.

8. Gojak, M., Zlatanović, I., i saradnici: Tehničko rešenje "Softver za filtriranje, obradu i vizuelizaciju prikupljenih meteoroloških podataka", http://solar.mas.bg.ac.rs, Mašinski fakultet u Beogradu, 2012.

Sve ostale reprezentativne reference su predstavljene u dole postavljenom dokumentu koji je na raspolaganju za preuzimanje.

Tekući projekti
1. „Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda“, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ev. br. projekta TR-31051, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2011-2015.

2. "Istraživanje korišćenja solarne energije primenom vakumskih kolektora sa toplotnim cevima i izgradnja demonstracionog postrojenja", Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ev. br. projekta TR-33048, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2011-2015.

Stručna usavršavanja
Odgovorni projektant i odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, gasne i procesne tehnike (Licence grupe 330 i 430 izdate od strane Inženjerske Komore Srbije)

Drugi relevantni podaci
Konsultacije sa studentima održavaju se Sredom od 10:00 do 12:00 časova u kabinetu 44/IV, a pitanja se mogu poslati i na navedenu E-mail adresu.

Naziv dokumenta Vreme postavljanja
Research project of technological development (TR33048) 2013-12-26 08:41:13
IZlatanovic - CV en 2015-03-28 17:40:48
IZlatanovic - Biography and references en 2015-03-28 17:50:46
IZlatanovic - Biografija i reference srb 2015-03-28 17:51:37