pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Jelena Kozoderović, asistent

Jelena Kozoderović - Fotografija

Matični institut

Poljoprivredna tehnika

Telefon

 • lokal: 3366

Elektronska poštaAkademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2011 Poljoprivredni fakultet – Zemun, Beograd Matematika i Informatika
Diploma 1999 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Diplomirani matematičar


Uža naučna oblast
Matematika i informatika

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Matematika
Studijski program:
 • Agroekonomija
Osnovne akademske studije
Matemetika I
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Informatika
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Matemetika
Studijski program:
 • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Matematika I
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Matematika II
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Matematika I
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
Osnovne akademske studije
Informatika
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Matematika I
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
Osnovne akademske studije
Matematika I
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Matematika I
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Matematika II
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Informatika
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Informatika
Studijski program:
 • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
Diskretna matematika-Teorija grafova

Reprezentativne reference
1. Praktikum iz Informatike, Vesna Šatev i Jelena Kozoderović,2005.
2. V. Stepanović, A. Linta, V. Pajić, Z. Spasić, D. Radovanović, D. Dudić, J. Kozoderoviić, Zbirka zadataka iz Matematike 1, Poljoprivredni fakultet-Zemun, 2012.

Naziv dokumenta Vreme postavljanja
ParcIzvodiEkstremi.pdf 2014-03-03 08:29:36
Diferencijalne jednacine I reda 2014-06-06 13:33:35
Vektori i analitička geometrija za AE 2014 2014-11-24 20:48:56
Prva i druga krivina 2015-03-19 00:22:20
Vektorska polja 2015-03-19 19:51:24
Poeni sa vežbi - RA2, RA3, HOR1 2016-01-15 22:45:28
Poeni sa vežbi - FM2, FM3 2016-01-15 22:46:21
Poeni sa vežbi - VV1, VV2 2016-01-15 22:47:02
Poeni sa vežbi - AE 2016-01-18 16:30:52