pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Vera Cerović, asistent

Vera Cerović - Fotografija

Matični institut

Poljoprivredna tehnika

Telefon

  • lokal: 435

Elektronska pošta


Godina rođenja

1965.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2007 Poljoprivredni fakultet, Beograd Mehanika i termodinamika
Diploma 1991 Mašinski fakultet, Beograd Termotehnika


Uža naučna oblast
Mehanika i termodinamika

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Tehnička mehanika
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Mašinski elementi i materijali
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Inženjersko crtanje
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Hidropneumatska tehnika
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Izrada grafičke dokumentacije
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Mehatronika u poljoprivrednoj tehnici
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Diplomske akademske studije

Oblast istraživanja
Stabilnost traktora

Reprezentativne reference
1. Cerović, V., Simić, Lj.: „Analiza prirodne i prinudne konvekcije u skladišniku tople vode u sistemu snabdevanja toplom vodom i grejanja manjih objekata“, 29. kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji, Beograd, 2-4. decembar 1998..
2. Cerović, V.: „Stabilnost traktora u krivini“, Poljoprivredna tehnika, br.1, str. 47-53

Tekući projekti
Asist. Vera Cerović trenutno nije angažovana na domaćim i međunarodnim projektima.