pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Milovan Živković, redovni profesor

Milovan Živković - Fotografija

Matični institut

Poljoprivredna tehnika

Telefon

  • lokal: 3443

Elektronska pošta


Godina rođenja

1960.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2005 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Doktorat 1999 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Magistratura 1991 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Diploma 1982 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke


Uža naučna oblast
Poljoprivredna tehnika

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Mehanizacija u hortikulturi
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Mehanizacija voćarsko- vinogradarske proizvodnje
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
Osnovne akademske studije
Mehanizacija u hortikulturi
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
Osnovne akademske studije
Mehanizacija proizvodnje voćnih i loznih kalemova
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
Termofizičke i mehaničke osobine biljnih materijala
Enegetska efikasnost tehničkih sistema u poljoprivredi
Nove tehnologije i mašine u poljoprivredi
Eksploatacija i korišćenje mašina
Ispitivanje postojećih tehničkih sistema u poljoprivredi
Tehnologija i sistemi za korišćenje biomase za proizvodnju goriva
Izrada projekata mehanizacije u zavisnosti od procesa poljoprivredne proizvodnje


Reprezentativne reference
1. Živković, M. (2003): Energetski aspekt i kvalitet sušenja koštičavog voća, Poljoprivredna tehnika, godina XXVII, broj 1-2, Beograd, 40–49.

2. Živković, M,. Kosi, F. (2005): Kinetika sušenja koštičavog voća, IX DPT 2005, Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede, Poljoprivredna tehnika, godina XXX, broj 3, str. 71-79.

3. Živković, M., Komnenić, V. Urošević, M. (2005): Uslovi mehanizovane berbe maline i kupine, IX DPT 2005, Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede, Poljoprivredna tehnika, godina XXX, broj 2, str. 61-68.

4. Rakić, S., Povrenović, D., Maletić Radojka, Živković, M.(2005): Drying of the aqueous ehtract of acorn quercus robur in apout-fluid bed, Journal of Agricultural sciences, Vol. 50, No2, Beograde, 173-182.

5. Živković, M., Kosi, F., Koprivica, R. (2006): Niskotemperatursko sušenje šljive i kajsije, Acta Agriculturae Serbica, Vol, XI, 22 (2006) Čačak, 3-13.

6. Živković, M., Kosi, F., Radojević, P., Komnenić, V. (2006): Potrošnja toplotne energije i kvalitet sušenja koštičavog voća, Voćarstvo, Vol. 40. br. 155, Čačak, str. 273-285

7. Živković, M., Radojević, R., Urošević, M. (2007):Priprema i potencijal ostataka rezidbe u voćnjacima i vinogradima kao energetskog potencijala, Poljoprivredna tehnika, godina XXXII, broj 3, Beograd, str. 51-58.

8. Živković, M., Urošević, M., Komnenić, V. (2008):Tehnološki i tehnički aspekti mehanizovane sadnje višegodišnjih zasada, Poljoprivredna tehnika, godina XXXIII, broj 3, Beograd, str. 33-39.

9. Živković, M., Radojević, R., Radivojević, D., Dražić Dragana (2008): Postupci pripreme ostataka rezidbe iz višegodišnjih zasada, Poljoprivredna tehnika, godina XXXIII, broj 4, Beograd, str. 1-8.

10. Živković, M., Urošević, M., Dražić Dragana, Radivojević, D. (2009): Aspekti obrade zemljišta u višegodišnjim zasadima, Poljoprivredna tehnika, godina XXXIV, broj 3,

Tekući projekti
31051- Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda

Drugi relevantni podaci
Prof. dr Milovan Živković je objavio više od 120 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova, jedan udžbenik i dva poglavlja u monografijama. Učestvovao je u realizaciji deset domaćih projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj i Ministrastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Rukovodio je ili je bio član komisija za odbranu 12 diplomska rada, 1 specijalističkog, 1 magistarski i 2 doktorske disertacije. Takođe je bio više puta član komisija za izbore u viša zvanja saradnika na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu i drugim naučno-istraživačkim institutima u našoj zemlji. Član je naučnog voćarskog društva Srbije i društva za poljoprivrednu tehniku Srbije