pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Zorica Sredojević, redovni profesor

Zorica Sredojević - Fotografija

Matični institut

Agroekonomija

Telefon

  • fiksni: 4413297

Elektronska pošta


Godina rođenja

1967.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2011 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agroekonomske nauke
Doktorat 2000 Poljoprivredni fakultet, Novi Sad Agroekonomske nauke
Magistratura 1996 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agroekonomske nauke
Diploma 1990 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agroekonomske nauke


Uža naučna oblast
Troškovi i kalkulacije

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Kalkulacije i knjigovodstvo
Studijski program:
  • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Ekonomika melioracija
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Troškovi kvaliteta
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
Osnovne akademske studije
Ekonomika organske proizvodnje
Studijski program:
  • Ratarstvo i povrtarstvo
Diplomske akademske studije
Osnovi izrade biznis plana
Studijski program:
  • Voćarstvo i vinogradarstvo
Diplomske akademske studije
Osnove izrade biznis plana
Studijski program:
  • Hortikultura
Diplomske akademske studije
Računovodstvo i finansije
Studijski program:
  • Menadžment u agrobiznisu i trgovini - Modul:
Specijalističke akademske studije
Ekonomika organske proizvodnje
Studijski program:
  • Agroekonomija
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Ekonomika poslovanja u poljoprivredi
Investicije u poljoprivredi
Troškivi, kalkulacije i knjigovodstvena evidencija
Ekonomika organske proizvodnje i očuvanja životne sredine

Reprezentativne reference
1. Sredojević Zorica, et al. (2012): Economic effectiveness of the crop-livestock interactions in functions of organic production, Macedonian Journal of Animal Science, Vol. 2, No.1, pp. 93–100
2. Bremmers H.J,. Bernd M.J.M., Sredojević Zorica, Wijnands, J.H.M. (2012): Legal-Economic Barriers to Price Transfers in Food Supply Chains, Applied Studies in Agribusiness and Commerce – APSTRACT, Agroinform Publishing House, Budapest, Volume 06, No.1-2, pp. 27-34
3. Sredojević Zorica, et al. (2011): Investment in Production and New Processing Programs for Sweet and Sour Cherry in the Function of Serbian Agriculture Competitiveness, Economic Insights - Trends and Challenges, Economic Sciences Series, Vol. LXIII No3, pp.37-49
4. Sredojević Zorica (2011): Ekonomska evaluacija proizvodnje trešnje i višnje u Srbiji, Zbornik radova - Inovacije u voćarstvu III, Poljoprivrivredni fakultet, Beograd, Predavanje po pozivu, str. 5-20
5. Sredojević Zorica, et al. (2010): The Impact of quality costs on business strategy of agricultural enterprises,Monography «Agriculture in the process of adjustment to the common agriculture policy», University «Ss Kiril and Methodius» in Skopje, Faculty of agricultural sciences and food, pp. 258-271
6. Sredojević Zorica, et al. (2010): Economic Evaluation of the Interaction between Crops Production and Livestock Breeding Based on the Organic Production of Farms in Serbia, Petroleum–Gas University of Poliesti, BULETINUL, Vol LXII, No.3, Economics sciences series, Romania, pp. 27-37
7. Sredojević Zorica, et al. (2009): Possibilities of Rationalization of Perennial Plantation Establishment, Petroleum–Gas University of Poliesti, BULETINUL, Vol. LXI, No.2, Economic Science Series, Romania, pp. 22-28
8. Sredojević Zorica, Jeločnik M. (2009): High grade financial reporting as determinant of agricultural company business strategy, Sbornik stateй k meždunarodnoй naučno-prяktičeskoй konferencii – Sovremennыe problemы raѕvitiя nacionalъnoй эkonomiki, Stavropolъ, pp. 26-35
9. Gajić B., Dugalić G., Sredojević Zorica, Tomić Z.(2008): Effect of different vegetation types on infiltration and soil water retention, Istaknuti međunarodni casopis «CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS«, Vol.36, pp.991–994
10. Sredojević Zorica, et al. (2007): Cost-Benefit Analysis of Alternative Investments as Basis for the Business Decision making, Proceedings, Academy of Economic Studies from Bucharest, Management Faculty, Department of Economic Efficiency, Editrura ASE, Buchatest, pp. 444-449

Tekući projekti
1. 46009-Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 2011 - 2014.
2. 179028-Ruralno tržište rada i ruralna ekonomija Srbije - diverzifikacija dohotka i smanjenje ruralnog siromaštva, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 2011 - 2014.

Stručna usavršavanja
1. Jun - Jul 2001, University of Hohenheim, Nemačka
2. Jul - Decembar 2005, Penn State University, SAD
3. Jun – Jul 2008, Wageningen University, Holandija

Drugi relevantni podaci
Dr Zorica Sredojević ima preko 180 bibliografskih jedinica, a od toga oko 90 naučnih i stručnih publikovanih u časopisima i preko 70 radova saopštenih i publikovanih u zbornicima sa domaćih i međunarodnih simpozijuma. Samostalni je autor 2 monografije, 2 univerzitetska udžbenika, koautor 3 udžbenika (jedan u inostranstvu) i 5 poglavlja u monografijama. Učestvovala je u realizaciji 12 domaćih i 3 međunarodna projekta. Mentor je ili član komisije 9 master teza, 4 doktorske disertacije i 16 diplomskih radova. Recenzent je brojnih radova, tri monografije, jednog udžbenika i jedan je od koautora Enciklopedije srpskog naroda – oblast poljoprivreda. Član je više društava i udruženja.