pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

3. Studentska služba

 
šef službe
Aleksandra Ristić

Telefon:
441 3101

E-mail:
student-info@agrif.bg.ac.rs

 

Ime i prezime

Radno mesto

E mail

Lokal

Spasojević Gorica

referent za master, specijalističke i
doktorske studije

gorica.spasojevic@agrif.bg.ac.rs

4413306

3168058

Svetlana Lutovac

Studijski programi svih stepena studija

svetlana.lutovac@agrif.bg.ac.rs

4413329

Dragana Pavlović

Voćarstvo i vinogradarstvo Fitomedicina

dragana.pavlovic@agrif.bg.ac.rs

4413175

Đerovski Kostadin

Tehnologija ratarskih proizvoda

Tehnologija konzervisanja i vrenja

Mikrobiologija hrane

kostadin.djerovski@agrif.bg.ac.rs

4413388

Jadranka Vujasinović

Zootehnika
Poljoprivredna tehnika
Melioracije zemljišta

jadranka.vujasinovic@agrif.bg.ac.rs 

4413383

Živana Bojbaša

Agroekonomija

zivana.bojbasa@agrif.bg.ac.rs

4413330

Mitrović Mirjana

Ratarstvo i povrtarstvo

Hortikultura

Tehnologija animalnih proizvoda

Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane

mirjana.mitrovic@agrif.bg.ac.rs

4413332

Vasiljević Vesna

daktilograf

 

4413389

 

Rad sa studentima:

OAS radnim danima od 12.00 do 14.00 časova

MAS, SAS i DS ponedeljkom od 15.00 do 18.00 časova, ostalim radnim danima od 12.00 do 14.00 časova

u vreme rada sa studentima referenti se ne mogu kontaktirati telefonom