pretraga
 

Tehnologija govedarske proizvodnje

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Predrag Perišić (vanredni profesor)


Nivo studija:

Diplomske akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:izborni
Tip predmeta:akademsko opšte obrazovni

Godina:1
Semestar:2

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:3
Vežbe:2
Studijski istraživački rad:1

ESPB:7


Cilj predmeta
Detaljno upoznavanje sa tehnologijom govedarske proizvodnje, najznačajnijim faktorima proizvodnje mleka i mesa, organizovanjem proizvodnje, primenom savremenih i tradicionalnnih metoda u proizvodnji, kritičko mišljenje.

Ishod predmeta
Predmet treba da omogući studentu sticanje:
a) znanja/razumevanja: faktora govedarske proizvodnje, sistema govedarske proizvodnje, uslova i objekata za smeštaj goveda, zakonske regulative u govedarstvu.
b) veština: organizovanje govedarske proizvodnje u različitim sistemima proizvodnje i stepenima intenzivnosti proizvodnje. Primena biotenhičkih metoda u cilju poboljšanja proizvodnih svojstava i plodnosti kod goveda. Izvođenje tehnologije gajenja pojedinih kategorija goveda, timski rad, prezentacija stečenog znanja, usmena i pismena.

Sadržaj predmeta
Ekonomika govedarstva; Sistemi proizvodnje goveđeg mesa: samostalni i komplementarni sistemi; Sistemi proizvodnje mleka; Tehnologija i organizacija govedarske proizvodnje: proizvodne faze i sitemi držanja goveda, tehnologija gajenja priplodnih i goveda u tovu; Strategija govedarske proizvodnje: odgajivački ciljevi za pojedine rase goveda, strategija genetskog poboljšanja goveda, nacionalna strategija razvoja govedarske proizvodnje; Zakonska regulativa u govedarstvu kod nas i EU.
Praktična nastava: primena biotehničkih metoda u reprodukciji i oplemenjivanju goveda

Preporučena literatura
1.) Mitić N., Ferčej J., Zeremski D., Lazarević Lj. (1987): Govedarstvo, Monografsko delo. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
2.) Stančić B., Veselinović S.: Biotehnologija u reprodukciji domaćih životinja. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, 2002.
3.) Vodeći domaći i inostrani časopisi iz oblasti reprodukcije i odgajivanja domaćih životinja.

Metode izvođenja nastave
Teorijska i praktična nastava u kombinaciji sa interaktivnom nastavom primenjivaće se u realizaciji svih poglavlja u različitim odnosima.
Provere znanja je putem odbrane seminarskog rada iz oblasti primene biotehničkih metoda u reprodukciji i oplemenjivanju goveda i završnog usmenog ispita u odnosu 30:70.

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Seminarski: 30


Završni ispit
Usmeni ispit: 70

Ukupno: 100 bodova