pretraga
 

Mehanizacija dorade i skladištenja poljoprivrednih proizvoda

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Rajko Miodragović (vanredni profesor)
Aleksandra Dimitrijević (vanredni profesor)


Nivo studija:

Osnovne akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:izborni
Tip predmeta:akademsko opšte obrazovni

Godina:4
Semestar:7

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:3
Vežbe:2

ESPB:6


Cilj predmeta
Cilj nastave je omogući studentu upoznavanje sa tehnološko-tehničkim sistemima dorade i skladištenja poljoprivrednih proizvoda a u svrhu planiranja i projektovanja strukture i kapaciteta skladištnih i doradnih centara.

Ishod predmeta
Sticanje opštih i posebnih znanja iz oblasti post-žetvenih tehnologija i tehničkih sistema skladištenja, čuvanja i različitih vidova primarne dorade plodova biljne proizvodnje (ratarska, povrtarska, voćarska i vinogradarska). Ovo se odnosi na vidove skladištenja u rasutom (neambalažiranom), delimično ambalažiranom i ambalažiranom stanju plodova koji su namenjeni različitim periodima čuvanja prema primenjenim nivoima sistema konzervacije (naturalno stanje, hladni program, uvi program, topli program).

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Tokovi poljoprivrednih repromaterijala (Đubriva, pesticidi, seme, gorivo, mazivo,...); Tokovi poljoprivrednih proizvoda – sirovina (biljkle, zrno, plodovi,...); Interakcija poljoprivrednih materijala i transportnih i skladišnih sistema; Mobilni i stacionarni transportni sistemi; Logistika procesa transporta i skladištenja; Projektovanje tehnološko-tehničkog sistema transporta i skladištenja
Praktična nastava
Interakcija poljoprivrednih materijala i transportnih i skladišnih sistema; Mobilni i stacionarni transportni sistemi; Logistika procesa transporta i skladištenja; Projektovanje tehnološlo-tehničkog sistema transporta i skladištenja

Preporučena literatura
1. Babić, M., Babić Ljiljana: Sušenje i skladištenje, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
2. Novaković, D., Đević, M. (1999): Transport u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet Beograd - Zemun;
3. Potkonjak, V., Zoranović, M.: Transportna sredstva u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 1993.
4. Mićić, J. (1989): Poljoprivredne mašine i uređaji, Poljoprivredni fakultet Beograd.

Metode izvođenja nastave
Od metoda izvođenja nastave koriste se klasična predavanja, terenske vežbe i metode interaktivne nastave.
Od metoda interaktivne nastave u nastavi koriste se individualne, grupne odnosno timske kolaborativne i kooperativne metode aktivnog učenja.

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Aktivnost u toku predavanja: 15
Praktična nastava: 10
Kolokvijum: 15
Seminarski: 10


Završni ispit
Usmeni ispit: 50

Ukupno: 100 bodova