pretraga
 

Poljoprivredne mašine

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Rajko Miodragović (vanredni profesor)
Kosta Gligorević (docent)


Nivo studija:

Osnovne akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:obavezan
Tip predmeta:akademsko opšte obrazovni

Godina:2
Semestar:3

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:3
Vežbe:3

ESPB:7


Cilj predmeta
Predmet treba da omogući da student poznaje:Osnovne karakteristike i ekspolatacione osobine poljoprivrednih mašina
Principe funkcionisanja, osnovne skolopove i osnove ekspolatacije (osnovna podešavanja, kvalitet izvršenog posla) za : traktore, mašine i oruđa za obradu zemljišta, sejalice i sadilice, mašine za đubrenje, mašine za zaštitu biljaka, oprema za navodnjavanje, mašine za sređivanje sena i ostalih kabastih hraniva, mašine za berbu zrnastih useva, mašine za vađenje korena šećerne repe, mašine za prikupljanje plodova u povrtarstvu, mašine za lekovito bilje, transportna sredstva u poljoprivredi, upravljanje poljoprivrednim mašinama.
Tehničke mere sigurnosti u toku rada mašina

Ishod predmeta
Pravilan izbor tehničkih parametara mašina za rad sa zemljištem ili drugim sličnim materijalima, Primena i iskorišćavanje osnovnih eksploatacionih parametara rada mašina
Tehničke mere sigurnosti rada mašina i pojedinih radnih organa, Pravilna realizacija mera čuvanja ili preporuke održavanja mašina

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Uvod, Traktori, Mašine i oruđa za obradu zemljišta, Sejalice i sadilice, Mašine za đubrenje, Mašine za zaštitu biljaka, Oprema za navodnjavanje, Mašine za sređivanje kabastih hraniva, Mašine za žetvu i berbu zrnastih useva, Mašine za vađenje šećeme repe, Mašine za prikupljanje plodova u povrtarstvu, Mašine za lekovito bilje, Transportna sredstva u poljoprivredi, Upravljanje poljoprivrednim mašinama
Praktična nastava
Račinske, pokazne i interaktivne vežbe. Praktično upoznavanje studenata sa sistemima i sklopovima poljoprivrednih mašina.

Preporučena literatura
Mićić J., Milinković I.(1991): Poljoprivredne mašine, Univerzitet u Beogradu, Beograd.
Ružičić L. (2005): Poljoprivredne mašine-atlas, Univerzitet u Beogradu, Beograd.
Božić S., Vukić Đ., Đokić M., Ercegović Đ., Novaković D., Radivojević D., Topisirović G. (1995): Osnove pogonskih mašina u poljoprivredi. Univerzitet u Beogradu, Beograd, .
Ružičić L., Đokić M., Radojević R. (2000): Poljoprivredne mašine-zbirka zadataka. Univerzitet u Beogradu, Beograd.

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Aktivnost u toku predavanja: 10
Praktična nastava: 10
Kolokvijum: 15
Seminarski: 15


Završni ispit
Pismeni ispit: 20
Usmeni ispit: 30

Ukupno: 100 bodova