pretraga
 

Održavanje tehničkih sredstava u poljoprivredi

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Steva Božić (redovni profesor)
Milan Dražić (asistent)


Nivo studija:

Diplomske akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:izborni
Tip predmeta:stručno aplikativni

Godina:1
Semestar:2

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:4
Vežbe:2

ESPB:7


Cilj predmeta
Upoznavanje sa specifičnostima održavanja tehničkih sredstva u poljoprivredi, sa uzrocima promene stanja tehničkih sredstava, sa strategijom, modelima i tehnologijama održavanja, održavanjem vitalnih sistema mašina, opravkama delova mašina, remontom poljoprivrednih mašina i osnovama dijagnostike. Osposobljavanje za vođenje poslova iz oblasti održavanja poljoprivrednog gazdinstva

Ishod predmeta
Student bi trebalo da bude osposobljen za određivanje i sprovođenje strategije, modela i tehnologije održavanja mašina poljoprivrednog gazdinstva i njihovih vitalnih delova kao i za vođenje administrativnih poslova u oblasti održavanja i obezbeđenja rezervnih delova

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava Održavanje tehničkih sredstava u poljoprivredi, trošenje materijala i lomovi, podmazivanje i maziva, održavanje tehničkih sistema, održavanje vitalnih sistema mašina, opravke delova, remont poljoprivrednih mašina, osnovi dijagnostike.
Praktična nastava
Izvođenje postupaka održavanja i remontovanja poljoprivrednih mašina i njihovih vitalnih sistema

Preporučena literatura
1. Božić, S.: Održavanje i remont tehničkih sistema u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2004.
2. Minić, S., Arsenić, Ž.: Modeli održavanja tehničkih sistema, Vojna knjiga, p.p. 186, Beograd, 1998.
3. Todorović, J.: Inženjerstvo održavanja tehničkih sistema, Jugoslovensko društvo za motore i vozila, Beograd, 1993.
4. Rac, A.: Osnovi tribologije, Mašinski fakultet, Beograd, 1991.
5. Zelenović, D. Todorović, J.: Efektivnost sistema u mašinstvu, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
6. Tanasijević, S.: Osnovi tribologije mašinskih elemenata, Naučna knjiga, Beograd, 1989

Metode izvođenja nastave
Klasična predavanja, laboratorijske vežbe i metode nteraktivne nastave.
Od metoda interaktivne nastave koriste se individualne, grupne odnosno timske kolaborativne i kooperativne metode aktivnog učenja

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Praktična nastava: 30
Kolokvijum: 30


Završni ispit
Usmeni ispit: 40

Ukupno: 100 bodova