Навигација

Зборници скупова

2023

Scientific Symposium with International Participation "Agribusiness, Food and Rural Areas - Perspectives and Challenges of Agenda 4.0"

The 6th International Symposium on Agricultural Engineering - ISAE 2023

XI Симпозијум са међународним учешћем "Иновације у ратарској и повртарској производњи"

VIII Саветовање "Иновације у воћарству - Савремене мере за унапређење чувања воћа"

2022

1st European Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food (1-EuSPMF)

2021
3rd International and 15th National Congress “Soils for Future under Global Challenges"
X Симпозијум са међународним учешћем "Иновације у ратарској и повртарској производњи"
The Fifth International Symposium on Agricurtural Engineering "ISAE 2021"
4th Annual Conference of the EuroXanth COST Action

2020
Симпозијум „Наводњавање и одводњавање у светлу климатских промена”

2019
The Fourth International Symposium on Agricurtural Engineering "ISAE 2019"
IX Симпозијум са међународним учешћем "Иновације у ратарској и повртарској производњи"
VII Саветовање "Иновације у воћарству - Савремене агротехничке и помотехничке мере у воћарству"

2018
19. Научно стручни скуп са међународним учешћем “Актуелни проблеми механизације пољопривреде”
International Symposium on  Animal Science 2018
VIII Рибарска међународна конференција "Water and fish"
Саветовање пољопривредника и агронома Србије
Трансфер знања од Пољопривредног факултета ка пољопривредним произвођачима - заједно до безбедних и конкурентних производа

2017
The Third International Symposium on Agricultural Engineering "ISAE-2017"
VIII Симпозијум са међународним учешћем "Иновације у ратарској и повртарској производњи"
VI Саветовање "Иновације у воћарству - Примена биорегулатора у воћарству"

2016
18. Научно стручни скуп са међународним учешћем “Актуелни проблеми механизације пољопривреде”
International Symposium on Animal Science 2016

2015
VII Симпозијум са међународним учешћем "Иновације у ратарској и повртарској производњи"
I Симпозијум СДПОЗ-а „Коришћење и унапређење заштите земљишта“
The Second International Symposium on Agricultural Engineering "ISAE-2015"
Third Balkan Symposium on Fruit Growing
VII Рибарска међународна конференција "Water and fish"
V Саветовање "Иновације у воћарству - Унапређење производње јагоде"-1
V Саветовање "Иновације у воћарству - Унапређење производње јагоде-"2
V Саветовање "Иновације у воћарству - Унапређење производње јагоде"-3
V Саветовање "Иновације у воћарству - Унапређење производње јагоде"-4
V Саветовање "Иновације у воћарству - Унапређење производње јагоде"-5

2014
17. Научно стручни скуп са међународним учешћем “Актуелни проблеми механизације пољопривреде”
3rd International Symposium on Hunting 2014.
International Symposium on Animal Science 2014

2013
The First International Symposium on Agricultural Engineering "ISAE-2013"
International Symposium on Animal Science 2014
VI Рибарска међународна конференција "Water and fish"
IV Саветовање "Иновације у воћарству - Унапређење производње брескве и кајсије"
VI Симпозијум са међународним учешћем "Иновације у ратарској и повртарској производњи"
Семинар Agriculture and Rural Development - Challenges of Transition and Integration Processes

2012
16. Научно стручни скуп са међународним учешћем “Актуелни проблеми механизације пољопривреде”
Међународни симпозијум о ловству “Савремени аспекти одрживог газдовања популацијама дивљачи”
14. Конгрес воћара и виноградара Србије

2011
V Симпозијум са међународним учешћем "Иновације у ратарској и повртарској производњи"
V Рибарска међународна конференција "Water and fish"
III Саветовање "Иновације у воћарству - Унапређење производње трешње и вишње"

2009
IV Рибарска међународна конференција "Water and fish"
II Саветовање "Иновације у воћарству - Унапређење производње јабучастог воћа"