Навигација

Пружање савета пољопривредним произвођачима

Повезаност производње и научних истраживања је темељна филозофија Факултета. Наставници Факултета, као експерти за разна подручја струке, преко електронских медија и писаних публикација, али и посетама произвођачима, често дају савете за осавремењивање производње. Саветодавне услуге наставника Факултета помогле су постизању добре репутације бројних ратара, повртара, воћара, виноградара и винара, узгајивача домаћих животиња, произвођача сточне хране, корисника риболовног права на водама и рибарским господарствима, као и побољшању квалитета бројних производа кондиторске производње и производње јаких пића.

 

alt text